przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Sobota, 31 lipca 2004

Spotkanie Prezydenta RP z kombatantami z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

31 lipca 2004 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z kombatantami z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, kościelnych, samorządowych, środowisk kombatanckich oraz kilkuset powstańców. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz za osiągnięcia w pracy społecznej w organizacjach kombatanckich, odznaczeni zostali: - Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski: Ryszard Brzozowski – pseud. „Krak”, Pułk „Baszta”; Bronisław Troński – pseud. „Jastrząb”, Zgrupowanie „Leśnik”. - Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski: Zdzisław Abramek – pseud. „Jeleń”, Batalion „Oaza”; Jan Baum – pseud. „Bajan”, Pułk „Baszta”; Jerzy Czuba - pseud. „Zawisza”, Zgrupowanie „Gurt”, Jan Gruszczyński – pseud. „Lasota”, Batalion „Miłosz”; Stanisław Herman – pseud. „Olszewski”, Pułk „Jeleń”; Jolanta Kolczyńska – pseud. „Klara”, Zgrupowanie „Chrobry II”; Mirosław Lisek – pseud. „Lampart”, Harcerska Poczta Polowa; Teresa Nowak – pseud. „Grenadier”, Pułk „Baszta”; Zdzisław Piłatowicz – pseud. „Żagiel”, Pułk „Baszta”, Batalion „Bałtyk”; Jadwiga Płaczkowska – pseud. „Zosia”, Zgrupowanie „Kryska”; Jan Podhorski – pseud. „Jasiński”, Batalion „Miłosz”; Władysław Roman – pseud. „Krzesław”, Batalion „Miłosz”; Stanisław Sieradzki – pseud. „Świst”, Zgrupowanie „Radosław”, Batalion „Zośka” (nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość); Ryszard Skrzypczak – pseud. „Dzidek”, Zgrupowanie „Kryska”; Jerzy Substyk – pseud. „Jurny”, Zgrupowanie „Bartkiewicza”. - Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej: Jerzy Woś – pseud. „Donat”, Zgrupowanie Kompania nr 1 Osłony Głównej Powstania. - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: Wiesław Czekański – pseud. „Gozdawa”, Zgrupowanie „Krybar”; Zdzisław Górka – pseud. „Zdzich” (nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość), Zgrupowanie „Kryska”; Kazimierz Grzybowski – pseud. „Misiewicz”, Pułk „Baszta”; Ludwika Justyniak – pseud. „Lusia”, Batalion „Chrobry I”; Jerzy Lachowicz – pseud. „Jerzy”, Zgrupowanie „Obroża”, Batalion „Znicz”; Zbigniew Moskot – pseud. „Flis”, Pułk „Baszta”, Batalion „Bałtyk”; Bogdan Nalberciak – pseud. „Danek”, Zgrupowanie „Chrobry II”; Maria Pszczółkowska – pseud. „Maryla”, Batalion „Miłosz”; Helena Redzisz – pseud. „Flora”, Zgrupowanie „Gurt”; Leszek Sikora-Sikorski – pseud. „Antoś”, Zgrupowanie „Kryska” (nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość); Kajetan Zieliński – pseud. „Kajtek”, Zgrupowanie „Chrobry II”. - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: Alina Bergtold – pseud. „Lusia”, Zgrupowanie „Obroża”; Zygmunt Dąbrowski – pseud. „Jeleń”, Batalion „Chrobry I”; Witold Drzewica-Dobrowolski – pseud. „Witek”, Zgrupowanie „Zaremba-Piorun” (nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość); Zdzisław Kacperski – pseud. „Mały”, Zgrupowanie „Leśnik”; Krystyna Sierpińska – pseud. „Marzenka”, Batalion „Kiliński”; Janusz Sobierajski – pseud. „Sęp”, Zgrupowanie Wojskowy Korpus Służby Bezpieczeństwa Armii Krajowej; Bożena Trojan – pseud. „Chinka”, Zgrupowanie „Leśnik”; Teresa Tyrajska – pseud. „Basia”, Batalion „Oaza”; Zofia Wichrowska – pseud. „Ela”, Zgrupowanie „Leśnik” (nie mogła przybyć na dzisiejszą uroczystość). Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział m. in. Z ogromnym szacunkiem i wzruszeniem witam Was w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To szczególny, symboliczny dzień. Oto w przededniu 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego goszczę bohaterów tamtych pamiętnych dni. Waszym walecznym czynem i niepospolitym męstwem zapisaliście się w polskiej historii, to był nieporównywalny z niczym rozdział. Od tamtych chwil kolejne pokolenia Polaków chylą głowy w uznaniu i podziwie dla Waszej ofiarności i patriotyzmu. Choć było w naszych dziejach wiele bolesnych wydarzeń, żadnego nie otacza równie piękna i romantyczna legenda, pełna najgorętszych uczuć współczesnych i potomnych. Wielki czyn warszawskich powstańców, mimo że był narodową tragedią, pozostał narodową dumą. Duma Polaków jest silniejsza niż ból. Taką ocenę naszych zachowań w chwilach próby od pokoleń poczytujemy sobie za wartość szczególną. Niepogodzeni nigdy z przemocą wroga, zniewoleniem i brakiem prawa do decydowania o nas samych, nie dajemy zastraszyć się śmierci. Wybieramy gniew, działanie – nie przestajemy wierzyć w zwycięstwo. Warszawa była pierwszą stolicą, która podczas II wojny światowej dała odpór agresji wroga. Była także pierwszą stolicą okupowanego kontynentu, która zbrojnie powstała przeciwko najeźdźcy. Za nieposkromioną dumę, za brak pokory, za żarliwość i determinację, z jaką odrzucała obce jarzmo – hitlerowcy obrócili ją w ruinę. Nigdy jednak nie złamali jej ducha. Kiedy Polacy powojennych pokoleń rozmyślają nad Waszym gestem, nieodparcie budzi się uczucie zdumienia. Byliście tak młodzi. W przeważającej liczbie – zaledwie u progu dorosłego życia. W takim wieku ludzie – na przekór wszystkiemu – chcą korzystać z uroków świata. Śmiać się, kochać, uczyć, budować swoje życie. Takie jest niekwestionowane prawo młodości – nikt nigdy nikomu nie może go odbierać. A jednak! A jednak 60 lat temu Wy właśnie odebraliście je sobie sami. W szczególnej chwili próby zgodnie uznaliście wyższość patriotycznego obowiązku. I potem, za każdy kamień tego miasta oddaliście morze krwi. Ogromna jest cena, jaką przyszło zapłacić Warszawie za ten największy niepodległościowy zryw Armii Krajowej i polskiej konspiracji, za największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Ale ofiara nie była daremna. Oddając w służbę Ojczyzny swoją młodość – która, jak pisał Krzysztof Kamil Baczyński, „w tej grozie jedna była czysta” – powstańcy dobitnie powiedzieli światu, że „jeszcze Polska nie zginęła”, że walczy i pragnie wolności. Z bólem i wstydem trzeba przyznać, że dramat ludzi powstania trwał jeszcze przez wiele lat. W powojennej Polsce byli często więzieni i szykanowani, upokarzani, spychani na margines i obrażani. Ówczesna polityka chciała zafałszować historię. Ale prawda i pamięć ludzka zawsze są silniejsze. Waszym wspaniałym czynem stolica ocaliła nieujarzmionego ducha narodu. Warszawa nigdy nie została pokonana. Dziś jest żywym sercem wolnej, suwerennej, demokratycznej Polski. Silnej Polski w silnej Europie. Polski, którą budujemy według własnych wyobrażeń, i z której i Wy, Drodzy Żołnierze Powstania, i my, następne generacje, wspólnie możemy być dumni. Wraz z Wami dzielę satysfakcję z otwarcia dziś, po latach starań, Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest ono bardzo potrzebne nam wszystkim – po to, by pamiętać. By pamięć niepospolitego powstańczego zrywu trwała przez pokolenia. By nie przeminął podziw dla nieulękłej odwagi i stanowczej woli oporu młodych obrońców stolicy. By trwał szacunek dla ich niezłomnej wierności najpiękniejszym, niepodważalnym wartościom. Takie postawy i takie wartości mogą być przemocą tłumione, ale złamać ich i zniweczyć niepodobna. W głębiach skarbnicy narodowego ducha płoną wewnętrznym ogniem, który zawsze pozwalał Rzeczypospolitej odradzać swoją wolność i niepodległość. To także Wam, Powstańcom Warszawy, zawdzięczamy nasz dzisiejszy dobry los – suwerenną Ojczyznę i pokój. Chylimy głowy przed Wami, jako tymi, którzy wznosząc sztandar wolności ponad życie – ocalili godność człowieczeństwa. Przez lata, które przejdą i wieki, które przeminą, Muzeum Powstania Warszawskiego będzie szeroko sławić Wasz czyn i umacniać wiarę w Wasze ideały. Oby zawsze przyświecały one ludzkości. I oby zawsze, w każdym zakątku świata, zwyciężały! Wszystkim, którzy podjęli się tej wielkiej inicjatywy stworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, władzom Warszawy, chcę wyrazić moje serdeczne podziękowanie. Wysokie państwowe odznaczenia, które za chwilę będę miał zaszczyt Państwu wręczyć, są szczególnie należnym po latach podziękowaniem Ojczyzny za Wasze patriotyczne czyny i zasługi. Chcę wszystkim wyróżnionym serdecznie i jak najszczerzej pogratulować! Dziękuję za wszystko, co uczynili Państwo dla dobra Polski wtedy, w tamtych powstańczych dniach, a potem w ciągu minionych dziesięcioleci. Chcę wyrazić mój najgłębszy szacunek dla Was za walkę, za Waszą godną postawę, za obywatelską aktywność, za wzory, które tworzyliście i tworzycie. Reprezentuje te pokolenia, które nie zaznały grozy wojny i okupacji, ale chcę w imieniu tych i następnych pokoleń zapewnić, że pamięć o Waszym dziele pozostanie w nas i tu, w Polsce, na zawsze. Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia i wytrwałości. Niech ten uroczysty dzisiejszy dzień umocni w każdym z Was poczucie dumy z dobrze wypełnionego obowiązku wobec Ojczyzny. Gdy dziękujecie za odznaczenia i mówicie „Ku Chwale Ojczyzny!”, to wiem, że te słowa są w waszych ustach jak prawdziwe diamenty. To tak było i tak jest. To Wy czynicie wszystko dla chwały Ojczyzny. Ojczyzna dzisiaj serdecznie Wam za to dziękuje i wyraża swoją najgłębszą wdzięczność! Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski przekazał dyrektorowi otwartego dziś Muzeum Powstania Warszawskiego Janowi Ołdakowskiemu obraz namalowany w 1991 roku przez holenderskiego malarza Theo Husona, przedstawiający Ewę Faryaszewską, studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która w czasie Powstania na Starym Mieście ratowała obiekty kultury polskiej i pamiątki narodowe. Obraz ten autor przekazał Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Wałęsie z przeznaczeniem dla Narodu. Spełniając wolę autora, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski postanowił przekazać obraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas uroczystości przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich wręczyli również Prezydentowi RP specjalną plakietę pamiątkową, wykonaną z okazji 60. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wieczorem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski weźmie udział w Apelu Poległych pod Pomnikiem Powstańców Warszawskich na Placu Krasińskich w Warszawie.
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.