Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 28 grudnia 2004

Depesza gratulacyjna do Prezydenta - Elekta Ukrainy

W związku ze zwycięstwem Wiktora Juszczenki w wyborach na urząd Prezydenta Ukrainy, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wystosował do Prezydenta – Elekta depeszę gratulacyjną.

W depeszy czytamy m.in.:
W związku ze zwycięstwem w wyborach na urząd Prezydenta Ukrainy,
w imieniu narodu polskiego oraz własnym składam Panu serdeczne gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów.
Demokratyczne rozstrzygnięcie wyborcze, wyrażające wolę narodu ukraińskiego, przyjmujemy z uznaniem i satysfakcją. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że rozwiązanie kryzysu politycznego odbyło się z poszanowaniem prawa ukraińskiego, bez użycia siły. Wskazuje to na odpowiedzialność i zaangażowanie ukraińskich środowisk politycznych w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Powodem mojej osobistej satysfakcji jest udział w międzynarodowej misji mediacyjnej, która skutecznie pomogła wypracować kompromis polityczny.
Ukraina wchodzi w 2005 rok z wielkimi nadziejami i oczekiwaniami, związanymi ze zmianą swego politycznego oblicza. Przed Panem Prezydentem stoi wyzwanie sprostania tym oczekiwaniom oraz nadania impulsu do dalszej modernizacji i wszechstronnego rozwoju Ukrainy. Pragnę zapewnić Pana Prezydenta, że Polska będzie nadal wspierać zbliżenie Ukrainy do instytucji europejskich i euroatlantyckich.
Korzystając z okazji, przekazuję na Pana ręce życzenia wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności dla wszystkich obywateli Ukrainy. Pragnę zapewnić Pana Prezydenta o dużej sympatii i uznaniu, jakim cieszy się Pan w Polsce, a także o naszym wsparciu dla pomyślnej przyszłości Ukrainy.

Poleć znajomemu