przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Wtorek, 12 października 2004

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

12 października 2004 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 69 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominacje otrzymali: nauki biologiczne: dr hab. Igor Piotr Konieczny - Uniwersytet Gdański dr hab. Tadeusz Wacław Kuder - Akademia Świętokrzyska w Kielcach dr hab. Krystyna Józefa Skwarło-Sońta - Uniwersytet Warszawski dr hab. Adam Michał Szewczyk - Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Roman Wenne - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dr hab. Irena Wita - Instytut Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie nauki chemiczne: dr hab. Jerzy Górecki - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Jerzy Romuald Zawadzki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu nauki farmaceutyczne: dr hab. Anna Elżbieta Długosz - Akademia Medyczna we Wrocławiu dr hab. Jolanta Maria Świątek-Kozłowska - Akademia Medyczna we Wrocławiu nauki fizyczne: dr hab. Tadeusz Bancewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Andrzej Janusz Królak - Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Andrzej Pigulski - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Michał Paweł Praszałowicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nauki humanistyczne: dr hab. Franciszek Apanowicz - Uniwersytet Gdański dr hab. Bohdan Wojciech Dudek - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi dr hab. Halina Julianna Grzymała-Moszczyńska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Maria Ewa Kalinowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ks. dr hab. Edward Warchoł - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Witold Wojdyło - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Maria Halina Wysocka - Uniwersytet Śląski w Katowicach ks. dr hab. Edward Zieliński - Katolicki Uniwersytet Lubelski nauki matematyczne: dr hab. Wojciech Kazimierz Okrasiński - Uniwersytet Zielonogórski dr hab. Zbigniew Olszak - Politechnika Wrocławska nauki medyczne: dr hab. Julia Krystyna Bar - Akademia Medyczna we Wrocławiu dr hab. Kinga Katarzyna Borowicz - Akademia Medyczna w Lublinie dr hab. Krzysztof Celiński - Akademia Medyczna w Lublinie dr hab. Irena Choroszy-Król - Akademia Medyczna we Wrocławiu dr hab. Izabella Małgorzata Kozłowicz-Gudzińska - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie dr hab. Józef Ignacy Langfort - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach dr hab. Jacek Jerzy Losy - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Tomasz Hubert Mach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Ryszard Pluta - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Jacek Cezary Szepietowski - Akademia Medyczna we Wrocławiu dr hab. Jan Włodzimierz Talar - Akademia Medyczna w Bydgoszczy dr hab. Maria Agnieszka Wardas - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab. Zbigniew Stefan Wolski - Akademia Medyczna w Bydgoszczy dr hab. Andrzej Żyluk - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie nauki o Ziemi: dr hab. Andrzej Stanisław Lisowski - Uniwersytet Warszawski dr hab. Stanisław Rudowski - Uniwersytet Gdański dr hab. Antoni Tokarski – Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie nauki rolnicze: dr hab. Piotr Paweł Budyn - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Władysław Chojnowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Ryszard Kosson - Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach dr hab. Wiesław Jerzy Koziara - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Monika Kozłowska - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Stanisław Mikołaj Mazur - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Czesław Rycąbel - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Wojciech Tyksiński - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Jerzy Tys - Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie dr hab. Elżbieta Danuta Wilkiewicz-Wawro - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nauki techniczne: dr hab. Jan Antoni Godzimirski - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie dr hab. Ivan Kityk - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Jan Kulczyk - Politechnika Wrocławska dr hab. Maciej Maciejewski - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Oddział w Krakowie dr hab. Franciszek Plewa - Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Jerzy Olgierd Rutkowski - Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Ireneusz Soliński - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Józef Karol Śleziona - Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Mirosław Tadeusz Wendeker – Politechnika Lubelska nauki teologiczne: ks. dr hab. Jan Władysław Decyk - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. dr hab. Henryk Józef Witczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski nauki wojskowe: dr hab. Ryszard Jakubczak - Akademia Obrony Narodowej w Warszawie sztuki muzyczne: Piotr Łykowski - Akademia Muzyczna we Wrocławiu Alicja Słowakiewicz-Wolańska - Akademia Muzyczna w Katowicach Marek Toporowski - Akademia Muzyczna w Katowicach sztuki plastyczne: Waldemar Jerzy Jama - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Witold Józef Przymuszała - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu sztuki teatralne: Aleksander Maksymiak - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział: Witam w Pałacu Prezydenckim pierwszą w tym roku akademickim 2004/2005 grupę nowo mianowanych profesorów. Jest to wydarzenie jeszcze bardziej symboliczne gdy przypomnimy sobie, że jest to pierwszy rok naszej obecności w Unii Europejskiej i 1 października rozpoczęliśmy rok akademicki już jako członkowie Unii Europejskiej. I bardziej jest to symbolika aniżeli coś bardzo namacalnego, konkretnego, bo przecież nie mogło się wiele zmienić w ciągu tego pół roku, od tego momentu kiedy otworzyliśmy nowy rozdział w dziejach naszego kraju i kontynentu. Chcę skorzystać z tej okazji, widząc Panie i Panów, żeby stwierdzić, iż polscy uczeni byli jedną z najlepiej przygotowanych do akcesji grup zawodowych, że większość uczelni aktywnie uczestniczyła w procesach akcesyjnych, sumiennie przygotowywała się na przyjęcie unijnych standardów, że umiano sięgać po fundusze unijne na badania naukowe o czym świadczy choćby udział w Programach Ramowych. Nawiązano współpracę ze szkołami wyższymi i placówkami naukowo-badawczymi w innych krajach. Mówię o tym, żeby pokazać nową sytuację i nowe wyzwania, a jednocześnie, żeby właśnie na progu nowego roku akademickiego w już poszerzonej Unii Europejskiej z polską obecnością podziękować całemu środowisku naukowemu, całemu środowisku uczelni wyższych za przyjęcie takiej właśnie europejskiej postawy, postawy otwartości i gotowości działania. Jestem absolutnie przekonany, że Wasz wkład, Wasze inicjatywy, Wasze czynne włączenie się w przygotowania były nam bardzo potrzebne, żeby ten długotrwały – trwający kilkanaście lat proces udał się i żebyśmy mogli wspólnie cieszyć się z awansu naszego kraju, licząc na środowiska naukowe, bowiem nie mam żadnych wątpliwości, że polska nauka to jest ta jedna z największych wartości, jaką wnosimy do europejskiej wspólnoty. W ogromnej części dziedzin nauki nasi naukowcy – ambitni i kompetentni, sięgający również do długotrwałej tradycji szkól naukowych jakie w Polsce istniały, istnieją – mogą stwierdzić ze spokojem, że nie ustępują swoim kolegom z zagranicy. I oczywiście nie dotyczy to całej nauki, choć chcielibyśmy żeby dotyczyło, ale mamy bardzo wiele dziedzin gdzie ten poziom jest dzisiaj poziomem europejskim. Z drugiej strony jesteśmy dzisiaj krajem o jednym z najwyższych wskaźników solaryzacji – blisko dwa miliony młodych ludzi studiuje na uczelniach państwowych i prywatnych i stanowią dowód, że młode pokolenie tu właśnie lokuje swoje nadzieje i ambicje, że chce inwestować w siebie, że wie, że to jest dzisiaj najważniejszy paszport z jakim należy przemierzać drogi Europy i świata. Dokonała się więc rewolucja edukacyjna, o której za mało mówimy, wobec bardzo często miałkich informacji, które pojawiają się na pierwszych stronach gazet, bowiem to rzeczywiście graniczy ze swoistym cudem edukacyjnym, że tak wielu młodych ludzi zdecydowało się podjąć studia, że tak wielu młodych ludzi zamiast wystawać w kolejkach do urzędów pracy postanowiło rozszerzać swoje horyzonty, lepiej przygotować się do konkurencji w przyszłości. Oceniam to jako jedno z największych osiągnięć minionej dekady III Rzeczypospolitej. Dziękuję również wszystkim Wam – szczególnie nauczycielom akademickim, którzy byli gotowi poświęcić czas dla tych wielkich rzesz młodzieży. Wiem, że wśród profesorów jest często obawa, czy wszystkie uczelnie dają równie dobre wykształcenie tym młodym ludziom i odpowiedź jest dość oczywista na pewno – nie, ale z drugiej strony jeżeli zastanowimy się jaka jest alternatywa, czy lepiej kształcić nawet na średniej uczelni pod względem jakości, czy lepiej być w gronie bezrobotnych, czy oczekujących na swoją szansę życiową – to odpowiedź staje się wtedy całkowicie oczywista: oczywiście, że kształcić, oczywiście, że spędzać ten czas na uczelni, bo zawsze coś w głowie zostanie, zawsze jakaś postawa będzie ukształtowana. Chcę także Drodzy Państwo powiedzieć, że wszyscy mamy świadomość, szczególnie ci, którzy reprezentują stronę rządową,. ja, parlament – jak z wieloma bolączkami walczy dzisiaj i szkolnictwo wyższe i nauka, że mamy za mało ciągle tych środków, choć są obietnice bardzo poważne, że w budżecie roku 2005 środki na naukę zostaną zwiększone, że stworzymy nawet pewne specjalne możliwości finansowania nauki polskiej, że bolą nas niskie płace, odpływ wielu zdolnych uczonych za granicę, wieloetatowość, która jest zjawiskiem na pewno nie podnoszącym jakości polskiej nauki. Myślę, że odpowiedzią na te wszystkie problemy jest zarówno zwiększenie środków na naukę, co mam nadzieję będzie miało miejsce, ale także lepsza organizacja pracy Waszej, uczelnianej, naukowej, nowe rozwiązanie ustawowe i mam nadzieję i korzystam tutaj z tej możliwości, żeby raz jeszcze zaapelować do polskiego parlamentu, który jest zajęty wieloma rzeczami, żeby zajął się ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, które jest przedłożeniem prezydenckim, która nie może wejść pod obrady Sejmu zajętego jak wiadomo wieloma innymi nie koniecznie tak ważnymi kwestiami. Chciałbym w tej dziedzinie odczuwać poparcie środowiska naukowego dlatego, że musimy to zrobić, to jest dzisiaj sprawa nadzwyczajnej wagi jeżeli chcemy unowocześnić, uporządkować to wszystko, co dzieje się w szkolnictwie wyższym. Również niezwykle istotne jest abyśmy dokonali niezbędnych zmian, które są planowane w organizowaniu i finansowaniu badań naukowych. Oczywiście Europa, w której już jesteśmy przeznacza dużo więcej pieniędzy na badania naukowe, a przynajmniej te bardziej rozwinięte kraje od Polski. Ale przecież tam działają również te systemy, które w Polsce są jeszcze bardzo słabe jak na przykład powiązania między nauką a gospodarką, jak współudział koncernów, firm, które wspierają badania naukowe, które później mogą przekształcić na konkretne rezultaty w swoich działaniach biznesowych. Wszyscy zrozumieli we współczesnym świecie, że nakłady na badania są wysoce opłacalną inwestycją, że dzisiaj to właśnie nauka, wiedza będzie decydowała o tym, co dany naród, czy kraj znaczy. Są więc istotne te zmiany ustawowe, które przewiduje rząd takie jak: tańsze kredyty i przywileje podatkowe dla firm prywatnych, które będą jednocześnie centrami badawczo-rozwojowymi. Liczę bardzo, że pomysł wzmocnienia powiązań między instytutami badawczymi a przemysłem pomoże w rozwoju polskiej nauki. I co niezwykle ważne, że stworzenie tych mechanizmów zapobiegnie drenażowi umysłów i spowoduje, że ci młodsi, najzdolniejszych będą pozostawać w naszym kraju. Przed polską nauką otwierają się nowe możliwości. Wśród nich są również unijne środki. Dla nauki polskiej bardzo ważną wiadomością jest tzw. proces boloński. Zakłada on tworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni edukacyjnej i naukowej i powinien stać się udziałem wszystkich krajów, członków Unii Europejskiej w najbliższym czasie. To oznacza, że stając się częścią wspólnoty, a mając jednocześnie swój potencjał, bo chciałbym żebyście Państwo bardzo pamiętali pierwszą część mojego wystąpienia gdzie powiedziałem, iż uważam, że nauka i kultura to są te dziedziny, gdzie my już dzisiaj reprezentujemy dobry poziom europejski, trudno byłoby mówić o innych gdzie raz jesteśmy lepsi, raz gorsi, a tutaj naprawdę mamy swoje korzenie, mamy swój dorobek i dlatego nie musimy się bać tej wspólnej przestrzeni, a więcej – być przekonanymi, że w tej nowej przestrzeni będziemy mogli skorzystać jak najlepiej. Wierzę, że tak będzie. Wiele zależy od Was – Drodzy Państwo. Niesiecie w sobie własne sukcesy, wytrwałości tego serdecznie gratuluję. Wiem, że Wasze osiągnięcia są związane również z tradycją instytutów, uczelni, które reprezentujecie, swoich mistrzów, którym tak wiele zawdzięczacie, ale to wszystko stanowi właśnie o sile polskiej nauki. Natomiast to Wy jesteście tą grupą, która dzisiaj otrzymując tytuły profesorskie nie tylko ma powód do dumy, że już tyle się udało, ale ma również powód do aktywności, nowych idei, projektów, bo jesteście już wolnymi ludźmi. Polski uczony uzyskuje prawdziwą wolność w momencie uzyskania tytułu profesorskiego i myślę, że z tej wolności twórczej, wolności profesora skorzystacie jak najpełniej. Chcę również bardzo serdecznie zwrócić się do tu obecnych, Waszych bliskich, bo wiem jak profesorowie Wam zawdzięczają. To Wy tworzyliście tę atmosferę dzięki której można było pokonywać kłopoty i to Wasza życzliwość, miłość, wytrwałość, cierpliwość na różne stany trudne, depresyjne i chwile wątpliwości pomagały pokonać te bariery. Dlatego wszystkim najbliższym, rodzicom , małżonkom, dzieciom, przyjaciołom, mistrzom, wszystkim, którzy spowodowali, że mamy przed sobą kolejną, znakomitą grupę polskich profesorów serdecznie dziękuję. Rozumiem, że dzisiaj profesorowie wydadzą odpowiednie uroczystości swoim najbliższym, bo jest do tego szczególny powód. Natomiast ja jako Prezydent, tu w Pałacu cieszę się, że te nominacje znalazły się w godnych dłoniach i że dzięki temu polska nauka staje się silniejsza jeszcze lepiej przygotowana do międzynarodowej konkurencji, jeszcze bardziej oddana sprawom polskim i obywatelskim i jeszcze bardziej dająca nam nadzieję, że Polska będzie szła dobrą drogą w XXI wiek. Dziękuję bardzo.
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.