przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Środa, 27 kwietnia 2005

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

27 kwietnia 2005 roku w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 79 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
 
Tytuły  naukowe profesora otrzymali:
 
nauki biologiczne:
dr hab. Antoni  Gawron - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Jan Maria Kwiatowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Bernard Waldemar Wielgat - Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
nauki chemiczne:
dr hab. Piotr Jan  Chmielewski - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Barbara  Kurzak - Akademia Podlaska w Siedlcach
dr hab. Jarosław Polański - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Bogdan Skwarzec - Uniwersytet Gdański
dr hab. Maciej Stefan Stobiecki - Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  w Poznaniu
nauki ekonomiczne:
dr hab. Wacława Starzyńska – Uniwersytet Łódzki
nauki farmaceutyczne:
dr hab. Józef Tadeusz Sawicki - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Stanisław Zaręba - Akademia Medyczna w Lublinie
nauki fizyczne:
dr hab. Marek Abramowicz - Uniwersytet w Göteborgu,  Szwecja
dr hab. Ewa  Gudowska-Nowak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Karol Maksymilian Kołodziej - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Michał Leszczyński - Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Tomasz  Story - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Henryk Wilczyński - Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
nauki humanistyczne:
dr hab. Marek Cetwiński - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Zofia Krystyna Chyra-Rolicz - Akademia Podlaska w Siedlcach
dr hab. Józef Franciszek Fert - Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Mieczysław Henryk Gajos - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Julian  Maliszewski - Politechnika Częstochowska
dr hab. Tytus  Sosnowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Julia Willaume - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Elżbieta Barbara Zybert - Uniwersytet Warszawski
nauki matematyczne:
dr hab. Sławomir Andrzej Kołodziej - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Jan Józef Konior - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Witold Michał Marciszewski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Władysław Nowicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Witold Respondek - Państwowy Instytut Nauk Stosowanych w Rouen,  Francja
nauki medyczne:
dr hab. Ewa Bocian - Instytut Matki i Dziecka  w Warszawie
dr hab. Piotr Jacek Ciostek - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Roman Maria Herman - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Robert Julian Gil - Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych   i Administracji w Warszawie
dr hab. Maria  Jastrzębska - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Jarosław Damian Kasprzak - Uniwersytet Medyczny  w Łodzi
dr hab. Longina Kłosiewicz-Latoszek - Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
dr hab. Beata Kos-Kudła - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
dr hab. Jerzy Kossakowski - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Wojciech Wacław Kozłowski - Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie
dr hab. Anna Kwaśniewska - Akademia Medyczna w Lublinie
dr hab. Andrzej Loesch - University College w Londynie, Wielka Brytania
dr hab. Bogusław Bronisław Machaliński - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Witold Stanisław Malinowski - Akademia Świętokrzyska  w Kielcach
dr hab. Grażyna Anna Młynarczyk - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Jacek Muszyński - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Marek Maksymilian Napiontek - Akademia Medyczna w Poznaniu
dr hab. Kazimierz Niemczyk - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska - Akademia Medyczna w Białymstoku
dr hab. Maria Danuta Roszkowska-Blaim - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska - Akademia Medyczna w Białymstoku
dr hab. Adam Stanisław Stępień - Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie
dr hab. Danuta Zofia  Śliwonik-Janeczko - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Janusz Cezary Witowski – Akademia Medyczna w Poznaniu
nauki rolnicze:
dr hab. Zbigniew Stanisław Burski - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Franciszek  Czyżyk - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych  w Falentach
dr hab. Edmund Grzegorz Dulcet - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
dr hab. Tadeusz Juliszewski - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Michał  Kostiw - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
dr hab. Bogusław  Przedwojski - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Zdzisław Zakęś - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
nauki techniczne:
dr hab. Wojciech Glabisz - Politechnika Wrocławska
dr hab. Bronisław Gosowski - Politechnika Wrocławska
dr hab. Marta Elżbieta Janosz-Rajczyk - Politechnika Częstochowska
dr hab. Grzegorz Eugeniusz Jemielita - Politechnika Warszawska
dr hab. Krzysztof  Kaczmarski - Politechnika Rzeszowska
dr hab. Rudolf Henryk Klemens - Politechnika Warszawska
dr hab. Kazimierz Tomasz Lebecki - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
dr hab. Marek Lebiedowski - Politechnika Łódzka
dr hab. Andrzej Krzysztof  Michalski - Politechnika Warszawska
dr hab. Tadeusz Morzy - Politechnika Poznańska
dr hab. Tadeusz Niezgoda - Wojskowa Akademia Techniczna  w Warszawie
nauki weterynaryjne:
dr hab. Marian Stanisław Binek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Maria Teresa Katkiewicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Karol Kotowski – emerytowany pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie
sztuki plastyczne:
Małgorzata Łuszczak - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jacek Józef Ojrzanowski - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
sztuki teatralne:
Agnieszka Maria Mandat - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie
Grzegorz Jarosław Chrapkiewicz - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie
 
Zwracając się do zebranych prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in:
 
Przede wszystkim chciałbym  serdecznie wszystkim Państwu pogratulować. W imieniu swoim i Rzeczpospolitej chciałbym wyrazić nasze uznanie za Waszą ciężką pracę, za Waszą konsekwencję, za Waszą działalność, która dzisiaj została uhonorowana tytułem profesorskim.  Wiem, że wymaga to pokonywania rozlicznych przeszkód. Wiem, że wymaga to i cierpliwości,  i talentu i wszystkie te cechy Państwo posiadacie, ale pozwólcie, że zwrócę się również do Waszych najbliższych  - to jest również Wasz dzień, Wasze święto. Dzięki Wam, Waszym uczuciom, Waszej wyrozumiałości oni mogli ten sukces osiągnąć.
Dzisiejsza uroczystość zbiega się niemalże z pierwszą rocznicą polskiej obecności w UE. Rok temu rozpoczynaliśmy tę nową drogę dla nas wszystkich, dla naszej ojczyzny. Jedni z przekonaniem, że ten wybór jest absolutnie słuszny i będzie decydował o rozwoju cywilizacyjnym Polski, o naszym miejscu we współczesnej Europie i świecie. Inni obawiali się, tworzyli bardzo czarne scenariusze.  Nie chcę dzisiaj cytować tych wszystkich liczb, które będą za parę dni przedstawione przez Prezesa Rady Ministrów, ale chcę jasno powiedzieć Państwu, ale także wszystkim naszym rodakom, że ten pierwszy rok obecności w UE jest niewątpliwie udany. Polska potrafiła wykorzystać te szanse, które się otwierają i wpłynęły środki nie tylko dla rolników i na rolnictwo, ale także na różne projekty strukturalne. Polacy pokazali, że są twórczy. Projektów, które były przedstawione do współfinansowania  przez UE było dużo więcej, niż środków, które UE przekazywała.
Jestem przekonany również, że obecność Polski w UE w dłuższej perspektywie będzie niezwykle ważna z punktu widzenia rozwoju polskiej nauki, badań naukowych, a także szkolnictwa wyższego. Polskie miejsce w  dłuższej perspektywie to przede wszystkim nauka, kultura. To nasza pozycja, jako kraju i społeczeństwa, które wnosi to wspólnoty europejskiej te właśnie wartości. Nie będziemy krajem, który dysponuje  nadzwyczajnymi zasobami naturalnymi, czy dysponuje towarami, które by się z Polską jednoznacznie kojarzyły. My mamy potencjał ludzki, który właśnie w takich dziedzinach jak nauka czy kultura powinien nas istotnie wyróżniać wśród innych krajów europejskich.
Rad jestem również, że po tym pierwszym roku obecności w UE można powiedzieć o silniejszej,   niż do tej pory,   politycznej pozycji Polski. Nasze zdanie się liczy i to nie jest banalne stwierdzenie. Polska inicjatywa w sprawie kryzysu ukraińskiego  wykazała, że Polska jest krajem,  który ma kompetentne oceny i umie skutecznie realizować politykę w imieniu i wspólnie z całą UE. Jeżeli nawet dzisiaj, w niektórych krajach, na szczęście poza UE,  jesteśmy krytykowani za zaangażowanie w sprawy ukraińskie, to wydaje mi się, że dla samej Ukrainy i dla nas -  sąsiada Ukrainy, a przede wszystkim dla UE,   była to wielka lekcja, że Polska, największy z nowych krajów członkowskich wnosi swój szczególny,  bardzo ważny i  merytorycznie istotny wkład do polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa całej UE.  Ten pierwszy rok powiódł się. Teraz  chodzi o to, aby kolejne były nie mniej udane. I  tu zwracam się do Państwa, bowiem rola uczonych, instytutów badawczych oraz  rola uczelni będzie miała znaczenie nadzwyczajne (...).  
 
 
 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.