Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 21 grudnia 2005

Uroczystość pożegnania Prezydenta RP ze Sztandarem

21 grudnia 2005 roku odbyła się uroczystość pożegnania ze Sztandarem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego – Zwierzchnika Sił Zbrojnych.
Prezydentowi RP towarzyszyła Małżonka Jolanta Kwaśniewska.
 
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski oraz Ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP: Edward Szymański, p.o. Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Waldemar Dubaniowski, Szef Gabinetu Prezydenta, Sekretarz Stanu Dariusz Szymczycha, Podsekretarz Stanu Andrzej Majkowski, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jerzy Bahr.
 
Podczas uroczystości Prezydent RP dokonał przeglądu Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz oddał hołd sztandarowi.
 
Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział:
 
Dziękuję za wszystko. Dziękuję za dziesięć lat, kiedy byliśmy naprawdę razem - w sytuacjach trudnych, czasami dramatycznych, bywało, że tragicznych, kiedy musieliśmy płacić wysoką cenę za Wasze bohaterstwo i naszą sojuszniczą lojalność, za naszą gotowość do walki o pokój i bezpieczeństwo i tu, na ziemi ojczystej i w tak wielu miejscach na świecie. Za Wasze poświęcenie w Afganistanie, na Bałkanach, w Iraku i w wielu misjach pokojowych, w których polscy żołnierze i polscy oficerowie są od kilkudziesięciu lat. Dziękujemy Wam za wielkie dzieło modernizacji, które podjeliście w ostatniej dekadzie i które dzisiaj uczyniło z polskiego wojska armię nowoczesną i jak powiedział minister obrony narodowej lepszą, niż dziesięć lat temu. Dziękuję dowódcom, dziękuję żołnierzom, dziękuję kadrze cywilnej, dziękuję duchownym, którzy wspierali ten trudny proces – pełen wyrzeczeń, pełen osobistych trosk, ale dla Wojska Polskiego i dla Rzeczypospolitej niezbędny i bardzo udany. Dziękuję za Waszą życzliwość, którą odczuwałem każdego dnia, nie tylko w czasie ceremonii, nie tylko na poligonach, nie tylko, kiedy spotykaliśmy się w różnych miejscach świata, ale  każdego dnia – tu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i na ulicach. Polscy żołnierze to duma Polski, ale polscy żołnierze są również dumni z Polski i jestem rad, że jako Prezydent, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych mogłem do tego się przyczynić.
Dziękuję wszystkim ministrom, rządom, które pomagały, abyśmy byli w NATO i żeby ta właśnie NATO-wska flaga jako pierwsza flaga naszej obecności w wielkim militarno – politycznym sojuszu zawisła przed Pałacem Prezydenckim. I tym, którzy każdego dnia wspomagali swoimi decyzjami rozwój polskiego wojska, unowocześnianie, socjalną pomoc dla ludzi polskiej armii. Chcę powiedzieć, iż wojsko jest ponad podziałami i wojsko wymaga troski ponad podziałami, wojsko wymaga abyśmy patrzyli na to jako na narodowy skarb, jako na narodowe dobro, które potrzebuje życzliwości, mądrych decyzji, konsekwencji, ciągłości i szacunku. Chcę ten szacunek Wam generałowie i oficerowie, Wam żołnierze, Wam pracownicy wojska serdecznie, z całego serca wyrazić. Chcę podziękować Wam za służbę, chcę podziękować za wsparcie. Chcę wyrazić również w imieniu Pani Prezydentowej – tu obecnej – słowa najszczerszej miłości wobec Was, za te właśnie uśmiechy, za tą właśnie gotowość wsparcia i pomocy w każdym momencie, za to, że kiedy byliście z nami czuliśmy się nie tylko bezpieczniej, ale czuliliśmy się przyjemniej, czuliliśmy, że Polska jest wszędzie i Polska jest piękna, tak piękna jak kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Dziękuję Wam, zostajecie na stałe w naszej pamięci i w naszych sercach. Dziękuję.
 
Poleć znajomemu