Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 14 grudnia 2005

Spotkanie Prezydenta RP z członkami Grupy Refleksyjnej

14 grudnia 2005 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski spotkał się z członkami Grupy Refleksyjnej. Grupa Refleksyjna powołana została jako forum szerokiej debaty o celach oraz przyszłym kształcie Unii Europejskiej. Do udziału w pracach Grupy zostali zaproszeni przedstawiciele Sejmu, Senatu, klubów parlamentarnych, instytucji rządowych, ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych oraz Kościoła. W pracach Grupy Refleksyjnej uczestniczyło około 60 osób. Wymiana myśli i poglądów uczestników, reprezentujących środowiska opiniotwórcze pomocna była w kształtowaniu polskiego stanowiska podczas prac Konwentu o przyszłości UE oraz Konferencji Międzyrządowej w 2004 roku. 
14 grudnia odbyło się XII i zarazem ostatnie już spotkanie GR. Podczas posiedzenia podsumowano dotychczasową działalność Grupy Refleksyjnej. Rozmawiano o przyszłości Unii Europejskiej, miejscu Polski we Wspólnocie a przede wszystkim o możliwości przyjęcia budżetu UE na lata 2007 – 2013. Prezydent podziękował wszystkim członkom Grupy za wkład w jej działalność.
Poleć znajomemu