Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 16 grudnia 2005

Konferencja prasowa min. Waldemara Dubaniowskiego

16 grudnia 2005 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja prasowa Waldemara Dubaniowskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Szefa Gabinetu Prezydenta RP, poświęcona stosowaniu przez Prezydenta RP prawa łaski.
 
Zwracając się do dziennikarzy minister Waldemar Dubaniowski powiedział m. in.:
 
Chciałem Państwu przedstawić następujący komunikat:
 
Prezydent otrzymał prośbę Pana Zbigniewa Sobotki o zastosowanie prawa łaski.

1. 25 listopada Prezydent wszczął postępowanie  ułaskawieniowe na podstawie art. 567 par. 2 kodeksu postępowania karnego, z czego wynika obowiązek Prokuratora Generalnego niezwłocznego przekazania akt sprawy. Mimo to do dnia dzisiejszego Prezydent tych akt nie otrzymał. Takie postępowanie Prokuratora Generalnego nie może jednak ograniczać Prezydenta w wykonywaniu jego konstytucyjnych kompetencji.
 
2. Prezydent zastosował wobec pana Zbigniewa Sobotki prawo łaski polegające na złagodzeniu orzeczonej mu kary pozbawienia wolności do 1 roku z jednoczesnym warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat. Utrzymany został orzeczony przez sąd środek karny zakazu zajmowania stanowisk w administracji publicznej związanych z dostępem do tajemnicy państwowej i służbowej na okres 5 lat.
 
3. Podejmując tę decyzję Prezydent kierował się względami humanitarnymi, dotychczasowym życiem, przejawianą postawą i zasługami proszącego o łaskę.
 
4. Prezydent nie kwestionuje zasadności wyroków niezawisłych sądów, uznał jednak, że w wymierzona kara jest w tym przypadku nadmiernie dolegliwa.
 
5.  Decyzja o ułaskawieniu należy do wyłącznych prerogatyw Prezydenta i Prezydent bierze za nią pełną odpowiedzialność.
 
Ponadto informujemy, że w dniu dzisiejszym Prezydent podjął decyzje o ułaskawieniu dwunastu innych osób. Są to ostatnie decyzje w sprawie zastosowania przez Prezydenta prawa łaski w tej kadencji. Pozostałe sprawy zostaną przekazane jego następcy do rozpatrzenia i decyzji - zgodnie z zasadą kontynuacji. Komunikat o decyzji będzie zgodnie z ustaloną praktyką dostępny na stronach internetowych Kancelarii Prezydenta RP.
Poleć znajomemu