Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 14 grudnia 2005

Uroczystość wręczenia orderów w Pałacu Prezydenckim

14 grudnia 2005 roku w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył ordery osobom zasłużonym dla kultury i nauki polskiej.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej Orderem Orła Białego odznaczony został Krzysztof Penderecki. 
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali Andrzej Wajda  za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz Andrzej Walicki za wybitne zasługi dla nauki polskiej.
Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział m.in.:
Przede wszystkim chcę wyrazić wielką radość, że w ostatnich dniach swojej prezydentury mogę dokonać tego uroczystego i dla mnie bardzo zaszczytnego aktu uhonorowania Panów odznaczeniami, które były przyznane wcześniej, ale różne okoliczności zazwyczaj zawodowe, wynikające ze wcześniej podjętych zobowiązań, koncertów, wyjazdów, wykładów powodowały, że nie mogliśmy tego uczynić. Chcieliśmy,  żeby odbyło się to 11 listopada, ale czas okazał się jednak zbyt trudny. Cieszę się, że mogę to zrobić właśnie dzisiaj i widzę w tym pewną nutę bardzo osobistą, symboliczną, bowiem czy można byłoby wręczyć odznaczenia osobom bardziej symbolicznym i zasłużonym, bardziej godnym, a jednocześnie pokazującym wielkie osiągnięcia demokratycznej Polski III Rzeczypospolitej na koniec własnej prezydentury jak Panowie Krzysztof Penderecki, Andrzej Wajda i Andrzej Walicki. Zdarzyło to się może nieco przypadkowo, ale pięknie. Tutaj ufam, że smak mistrza reżysera Andrzeja Wajdy docenia, że oto historia, czy sytuacje powodują, że coś jest rzeczywiście nadzwyczajnie piękne i szczególne mimo, że wcześniej od początku do końca nie wymyślone. Ale pozwólcie Państwo, że w imieniu Rzeczypospolitej jako Prezydent, a także w imieniu Kapituł, które decyzje o przyznaniu Panom odznaczeń i orderów podjęły wyrażę największy szacunek i podziw. Jestem przekonany, że wyrażam, ten szacunek i podziw także w imieniu ogromnej większości naszego społeczeństwa, w imieniu narodu. Twórczość Krzysztofa Pendereckiego, Andrzeja Wajdy oraz Andrzeja Walickiego to jest dorobek, który choć z różnych dziedzin, ale tworzy bogactwo Rzeczypospolitej. Chcę powiedzieć, iż te odznaczenia są uznaniem  wybitnych zasług Panów dla Polski, dla naszej kultury, a także są wyrazem wdzięczności, jaką dla tak wybitnych swoich przedstawicieli zachowuje Rzeczpospolita. Jest również czymś znamiennym, iż jesteście Panowie osobami, które  poprzez swój dorobek są nie tylko tak ważne dla Polski, Polaków, ale także są rozpoznawalnym znakiem Polski w świecie.  Jesteście dumą naszej narodowej kultury, a każdy z osobna przy tym – symbolem polskiego uczestnictwa w kulturalnym dorobku ludzkości. Dzięki Wam i Waszym kreacjom świat dowiaduje się i zapamiętuje, co znaczy Polska. Przyjazne skojarzenia budzi ta nazwa w uszach melomanów, wsłuchanych od ponad pół wieku pod każdą szerokością geograficzną w utwory Krzysztofa Pendereckiego. Znają ją widzowie filmowych dzieł Andrzeja Wajdy i  to w Japonii czy Ameryce. Nie inaczej jest w przypadku rzesz uczniów filozoficznej szkoły studiów nad myślą rosyjską i polską profesora Andrzeja Walickiego, który wykładał i przekazywał swoją wiedzę w Australii, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, a już niebawem także z powrotem, na dobre – nad Wisłą. Panowie, proszę przyjąć to nie jako komplement związany z uroczystością, nie jako część rytuału, ale jako bardzo szczere wyznanie Prezydenta i przekonanie, że dzięki Waszej twórczości, działalności, aktywności i Waszej postawie imię Polski i słowo Polska brzmi wyjątkowo szlachetnym dźwiękiem.
W podziwie dla Waszych talentów i pasji twórczych świat wiele razy nagradzał Panów najwyższymi odznaczeniami. W swojej działalności jako Prezydenta, w której ważną częścią jest dbałość o  wizerunek kraju, Wasza praca, Wasze osiągnięcia były niezwykle pomocne. Odwoływałem się do nazwisk, do osób, do twórczości wielokrotnie. Byliście i symbolem, ale także powiem może mniej patetyczne, także częścią promocji Polski w świecie, w okresie niezwykle ważnym, kiedy Polska wkraczała na salony europejskie, euroatlantyckie, stawała się krajem nie tylko cierpień za miliony, ale także pozycji, która jest ważna we współczesności. Nie wierzę w politykę, która jest oderwana od gospodarki, od kultury, nauki, od indywidualnych sukcesów poszczególnych ludzi, od ich twórczości. Cieszę się, że w ciągu 10 lat swojej prezydentury, kiedy wchodziliśmy do UE, kiedy wkraczaliśmy do Paktu Północnoatlantyckiego, kiedy budowaliśmy swoją pozycję regionalną, ja jako Prezydent mogłem się odwołać do kultury, także do nauki, gospodarki i także do Was z imienia i nazwiska – do Krzysztofa Pendereckiego, do Andrzeja Wajdy, do Andrzeja Walickiego. Nawet nie ustalając jakichkolwiek działań wspólnych, ale właśnie mając to przekonanie, że oto gdzieś z nami i w imieniu naszym przemawia Pańska muzyka Panie Krzysztofie, Pańskie filmy Panie Andrzeju, Pańskie książki Panie Andrzeju. Za to wielkie dzięki.
Gdy zastanawiamy się nad przyszłością świata to z jednej strony porażeni jesteśmy tym wszystkim co nas przerasta, co wynika z nowych technologii, z globalizacji, wielkiego wyścigu, konkurencji, w której uczestniczymy. Ale z drugiej strony mamy to przekonanie, że najważniejsi są ludzie, co reprezentują, umieją, jakie mają talenty. Szczęśliwe narody, które mają dużo talentów. Ja myślę, że Polska ma wielkie talenty, ma ludzi o ogromnych możliwościach, którzy już dawno zbudowali swój świat bardziej globalny niż domowy, którzy Polskę znakomicie reprezentowali, którzy o Polsce zaświadczają i za to chcę wszystkim Panom Kawalerom bardzo serdecznie podziękować. Jestem przekonany, że wyrażam tę radość również w imieniu wybitnych postaci, które są tu wraz ze mną -  Pani prof. Skargi, Pana prof. Bartoszewskiego, bowiem rozmawiając często na różnych posiedzeniach Kapituł dyskutowaliśmy i zawsze cieszyliśmy się, że w Polsce są ludzie, którzy nie tylko zasługują na wyróżnienie w tej naszej narodowej skali, ale którzy tak wiele znaczą dla kultury w Europie i świecie, którzy tak wiele wnoszą do wspólnego dorobku cywilizacyjnego, którzy są po prostu niezwykle wartościowi, a przy tym reprezentują Polskę, są Polakami, są związani z tradycją, z tym co Polska przez ostatnie dziesiątki lat, a także ostatnie dziesięciolecie stworzyła i wniosła do dorobku wspólnego.
Ostatnie spotkanie, ostatnie odznaczenia. Przed chwilą wręczałem ostatni raz profesury jako Prezydent. To wszystko powoduje, że trochę człowiek jest na pograniczu i patosu i  wzruszeń. Proszę wybaczyć, że może przesadzę, ale powiem tylko tyle na koniec – dziękujemy Wam, Polska Wam dziękuje. I jako Prezydent, a także jako człowiek, ale także bardzo osobiście jako Aleksander Kwaśniewski za wszystko Wam bardzo dziękuję.
Poleć znajomemu