przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Poniedziałek, 5 grudnia 2005

Uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta RP za Twórczość dla Dzieci i Młodzieży „Sztuka Młodym”

5 grudnia 2005 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wziął udział w uroczystości wręczenia Nagrody Prezydenta RP za Twórczość dla Dzieci i Młodzieży „Sztuka Młodym”.
 
Nagroda przyznawana jest raz w roku. W skład kapituły wchodzą: Alicja Baluch, Jerzy Koenig, Krystyna Kwiatkowska, Grzegorz Leszczyński, Jerzy Moszkowicz, Joanna Papuzińska – Beksiak, Lech Śliwonik, Maria Kutyła.
 
Nagrodę stanowi rzeźba autorstwa Zofii Wolskiej.
 
 
 
Lista osób i instytucji nominowanych do czwartej edycji Nagrody Prezydenta RP za Twórczość dla Dzieci i Młodzieży „Sztuka Młodym” w 2005 roku:
 
 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Prowadzi znakomitą działalność, będącą źródłem inspiracji do pracy wszystkich dziecięcych bibliotek Mazowsza, w szczególności w niedużych ośrodkach gminnych. Obejmuje ona nie tylko zadania, do których Biblioteka jest powołana, ale także spektakularne przedsięwzięcia wykraczające poza typowy profil tego rodzaju placówki. Należą do nich: „Mazowieckie Spotkania z Książką” organizowane od pięciu lat w wyróżniających się bibliotekach lokalnych oraz „Nagroda    im. Kierbedziów” przyznawana bibliotekom wprowadzającym oryginalne metody pracy z młodymi czytelnikami. Inicjatywy te dowodzą ciągłych poszukiwań nowych form promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także nobilitują pracę bibliotekarza dziecięcego.
 
Bohdan Butenko
Wybitny ilustrator książek, w tym ponad 200 dla dzieci. Posiada bogaty dorobek    w dziedzinie scenografii i filmu animowanego. Jest laureatem wielu nagród krajowych i międzynarodowych, a jego twórczość jest stale eksponowana na wystawach za granicą, m.in. w Paryżu, Toronto, Berlinie i Tokio. W historii polskiej ilustracji książkowej pozostanie wiele niepowtarzalnych dokonań, spośród których wymienić można chociażby „Cyryl, gdzie jesteś” Wiktora Woroszylskiego, czy „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa” Edmunda Niziurskiego.
 
Jerzy Fedorowicz
Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny, działacz społeczny, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Ludowego w Krakowie, gdzie od 15 lat realizuje autorski program „terapii przez sztukę”,  który zyskał międzynarodowe uznanie i naśladowców w innych krajach. Wykorzystuje każdą możliwość wyjścia poza mury teatru. Stworzył m.in. międzynarodowy przegląd sztuki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Festiwal Radości i Uśmiechu Lajkonik”, prowadził warsztaty teatralne z osobami upośledzonymi w Luksemburgu, Szwajcarii, Austrii i Niemczech. Za jego dyrekcji krakowski Teatr Ludowy dwukrotnie gościł na największym w Europie festiwalu teatralnym w Edynburgu, odnosząc sukcesy i przywożąc do Polski prestiżowe nagrody. Jest autorem popularnych programów telewizyjnych z cyklu „Zadyma”.
 
 
 
Witold Giersz
Klasyk polskiego filmu animowanego, reżyser i scenarzysta, twórca kilkudziesięciu wspaniałych obrazów dla dzieci, założyciel warszawskiego Studia Miniatur Filmowych. Jego dzieła: „Mały western”, „Czerwone i czarne”, „Koń” czy „Oczekiwanie” na trwałe zapisały się w dorobku polskiej animacji, a twórczość została doceniona przez jurorów na najważniejszych festiwalach filmów dla dzieci    w kraju i za granicą. Od lat jego filmy, niosąc mądre i ważne treści, wprowadzają najmłodszych w pełną barw i kształtów krainę plastyki ożywionej wyobraźnią artysty.
 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
Od wielu lat centrum życia kulturalnego miasta, gminy i powiatu. Reprezentuje model biblioteki rodzinnej, której celem jest wszechstronna edukacja dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. Jest organizatorem cyklu „Godziny dla Rodziny” - comiesięcznych wielopokoleniowych spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin wiedzy oraz „Poranków w bibliotece” czyli cotygodniowego „bibliotecznego przedszkola”. Kilkakrotnie zdobywała tytuł najlepszej biblioteki województwa wielkopolskiego. Jest nowoczesną placówką, mającą komputerowy system zamawiania książek oraz własną stronę internetową. Prowadzi bogatą działalność wydawniczą, promując swój region poprzez przybliżanie jego historii oraz twórczości jego mieszkańców.
 
Ewa Nowacka
Znakomita pisarka, ceniony krytyk literatury dla dzieci i młodzieży, autorka licznych audycji i słuchowisk w Polskim Radiu. Pisze głównie dla młodzieży, podejmuje trudne problemy dojrzewania z dużym taktem i wyczuciem psychologicznym, refleksyjnie. Tworzy literaturę ambitną, a zarazem bardzo atrakcyjną dla czytelnika. Ma na swoim koncie blisko czterdzieści pozycji zarówno o tematyce współczesnej, jak i historycznej. Jej powieść „Kilka miesięcy, całe życie” została wpisana na Listę Honorową im. H.Ch. Andersena.
 
Urszula Smoczyńska
Wybitny pedagog, ceniony wykładowca, autorka licznych śpiewników, podręczników            i poradników, pomysłodawczyni jedynych w swoim rodzaju dziecięcych audycji umuzykalniających w publicznym radiu i telewizji. Nieprzerwanie od 35 lat wychowuje muzycznie kolejne roczniki przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.   Z młodzieńczą werwą „bawi się z dziećmi” przy muzyce i piosence, za co została uhonorowana m.in. „Orderem Uśmiechu”. Swymi doświadczeniami dzieli się    z nauczycielami, ucząc ich jak prowadzić zajęcia z najmłodszymi, aby nie zniechęcili się do muzyki, tylko ją pokochali.
 
Stefan Stuligrosz
Autor ponad 600 utworów chóralnych o tematyce sakralnej, ponad 100  kolęd oraz licznych prac badawczych poświęconych muzyce chóralnej, ale przede wszystkim twórca i dyrektor artystyczny znanego na całym świecie Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”. Dokonania chóru to ok. 3 tysiące koncertów w niemal wszystkich krajach europejskich, a także     w USA, Kanadzie, Japonii i Korei Południowej; to repertuar, który liczy ponad tysiąc utworów; to współpraca ze znakomitymi artystami polskimi i zagranicznymi oraz liczne nagrania w Polskim Radiu i Telewizji. 
 
ks. Jan Twardowski
Wysoce ceniony poeta i prozaik, kochany przez czytelników małych i dużych, niezwykły katecheta. Autor poetyckich bestsellerów – chętnie wydawany, a przede wszystkim czytany od niemal 70 lat. Jego prace zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków. Poezja księdza Twardowskiego jest szczególnym zjawiskiem w literaturze dla dzieci umiejętnie łączy prostotę, mądrość i dobroć z poczuciem humoru. Najmłodsi docenili twórczość księdza Jana odznaczając Go „Orderem Uśmiechu”.
 
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej
Jeden z najstarszych i najbardziej znanych teatrów lalek w Polsce. Cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród krajowej jak i zagranicznej publiczności. Wyrazem międzynarodowego uznania dla jego działalności są zaproszenia na prestiżowe festiwale m.in. do Francji, USA, Chile, Japonii, Słowacji czy Szkocji. Ponadto Banialuka prowadzi bardzo szeroką działalność edukacyjną, jest także od 40 lat organizatorem jednego z najważniejszych przeglądów lalkarskich świata Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek.
 
Laureatem czwartej edycji Nagrody Prezydenta RP za Twórczość dla Dzieci i Młodzieży „Sztuka Młodym” został Jerzy Fedorowicz.
 
Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział m.in.:
Gratuluję nagrody. Cieszymy się, że w tej czwartej edycji został Pan uhonorowany i że mogę to czynić  na koniec swojej dziesięcioletniej prezydentury. Gratuluję serdecznie i cieszę się ogromnie. Gdyby streścić najprościej sens Nagrody, to być może odpowiada temu folder, który otrzymaliście Państwo i który na okładce w różnych barwach, w różnych kolorach ukazuje dziecięce buzie i uśmiech na tych twarzach. W istocie właśnie o to chodziło, gdy w 2002 roku ustanawiałem tę nagrodę –aby czynić wszystko wobec bardzo trudnej sytuacji wielu młodych ludzi, wielu środowisk, żeby były były szczęśliwsze, żeby miały szanse na szczęście, żeby uśmiechały się do życia. I nie ulegało dla mnie i dla moich współpracowników, - a szczególnie pani minister Barbary Labudy, która od samego początku przy tej nagrodzie upierała się i współtworzyła ją – nie było wątpliwości, że sztuka potrafi to sprawić, że taką moc ma, że potrafi przemówić do dzieci, uruchomia ich wyobraźnię, że nie tylko staje się czymś ważnym na chwilę, ale może stać się czymś bardzo ważnym i bardzo kształtującym na całe życie, że potrafi uczynić człowieka bardzo wrażliwym, ale także dać mu coś, co szczególnie w tych czasch, gdy żyjemy tak szybko jest nie mniej istotne, co nazwałbym dobrym gustem, dobrym poczuciem smaku, sensu, wiedzy o świecie piękna, że to wszystko jest bardzo istotne szczególnie wobec tempa, w którym żyjemy, wobec szkół, które nie mogą sobie poradzić z zadaniami i wobec rodziców, którzy jeszcze bardziej nie mogą sobie poradzić z tym wszystkim, co związane jest z własnymi dziećmi.
Nagroda Prezydenta RP o programowej nazwie „Sztuka Młodym” ma, w moim zamiarze, nagłaśniać i promować osiągnięcia artystów tworzących dla dzieci. Ma przypominać edukacyjne i estetyczne znaczenie twórczości artystycznej powstającej z myślą o małym odbiorcy. Ma zachęcać uznanych artystów do podejmowania dziecięcej problematyki. W czteroletnim „życiu” tej Nagrody ten wytyczony cel, który wytyczyliśmy realizowano w pełnym wymiarze.
Dotychczasowi Laureaci: pan Adam Kilian i panie:Wanda Chotomska i Joanna Kulmowa – są mistrzami w skutecznym dziele przekazywania dzieciom i młodzieży najwyższych wartości sztuki. Szacownej kapitule Nagrody pod przewodnictwem pana Grzegorza Leszczyńskiego należy podziękować za coroczny trud wybierania „najlepszego spośród równych”, bowiem na szczęście twórców dla dzieci i młodzieży w Polsce mamy. Świadczą o tym zarówno grona nominowanych jak i laureaci.
Gratulowałem już panu Jerzemu Fedorowiczowi, ale dodam, - choć nie będzie to łatwe, bo Lech Śliwonik powiedział to wszystko niebywale pięknie – jest czymś nadzwyczajnym, że poprzez teatr, poprzez sztukę potrafił zachęcić do udziału, do dialogu młodzież trudną, młodzież, która stoi często naprzeciw siebie w różnych bardziej prawdziwych i całkowicie absurdalnych, wymyślonych barykadach. Mówimy tez o człowieku, który jest aktorem, dyrektorem teatru i działaczem społecznym o międzynarodowej renomie i człowiekiem bardzo wrażliwym na potrzeby innych i że ten właśnie autorski pomysł terapii przez sztukę jest fenomenalny, bowiem dotyka tak różnych grup młodzieży: młodzieży trudnej, niepełnosprawnej, a także stał się bardzo istotnym, oryginalnym polskim wkładem w europejską integrację, bowiem tak również pracuje i dział dzisiejszy laureat. Laureata cenię również z tego względu, że podjął się dwóch bardzo trudnych, ale jak rozumiem wynikających z potrzeby serca aktywności – jedna to jest być posłem RP, a druga być kibicem Wisły Kraków. Gratuluję tej energii, gratuluję wielkiej społecznej wrażliwości. Cieszę się, że kapituła zdecydowała się na taką właśnie decyzję.
Proszę Państwa, cztery lata to jest krótko, a jednocześnie ogromny dorobek Nagrody i Kapituły. Natomiast to, co podkreślam i co świadczy o tym, że tworzycie Państwo środowisko pewnej istotnej wartości to nigdy w tym gronie nie budziło ani napięć, ani wątpliwości, ani sporów, może też z tego względu, że ta oferta – propozycja wobec młodzieży musi być bardzo szeroka, bo inaczej ona byłaby jednostronna, kulawa.
Dziękuję kapitule i całemu środowisku, że tak właśnie do Nagrody podeszło, przede wszystkim jako formy przypomnienia się, że jesteśmy, podkreślenia wagi rozmowy z młodym pokoleniem, pokazania dorobku tych środowisk, które naprawdę godzien jest najwyższego szacunku, przypomnienia nam starszym jak bardzo wiele Państwu zawdzięczamy, bo i poprzednim laureatom możemy powiedzieć, że jesteście tymi, którzy nas ukształtowali – to nie dlatego, żebyśmy chcieli wypominać różnice lat, bo i dla nas ten czas biegnie bardzo szybko, może dla Was on biegnie jakoś lepiej niż dla nas zajmujących się inną działalnością. Za to jesteśmy Wam wdzięczni. Jestem przekonany, że spotkanie z dobrą sztuką, dobrą książką, dobrym teatrem, dobrą piosenką i dobrą plastyką w tym młodym wieku jest niezwykle potrzebne. Jestem przekonany, że dzisiaj to jest bardziej nawet potrzebne niż kiedykolwiek, bo przy tej nawałnicy komunikacyjnej, nawałnicy technicznej, przy swoistym tsunami informacyjnym, które nas dotyczy i które otacza, te ważne wartości są spychane na bok i my wszyscy czujemy się bardziej zagubieni. Kapuściński powiedział w jednym ze swoich wywiadów, że nastąpiła w ostatnich latach niezwykłe – to trzeba liczyć w geometrycznym postępie zwiększenie ilości informacji, ilości sygnałów, które otrzymuje człowiek, a przecież w takim samym postępie nie nastąpiła zmiana naszych możliwości, absorbcji, adaptacji tych informacji, zmiany charakterów, zmiany natury, własnych możliwości. My po prostu jesteśmy częścią cywilizacji konserwatywnej jako ludzie, podczas, gdy cała technika i technologia szaleje, ona poszła tak daleko naprzód. I z tego względu właśnie to, co Państwo proponujecie jest jeszcze bardziej potrzebne, jeszcze bardziej oczekiwane i dlatego cieszę się, że mogłem Państwu te Nagrody wręczyć.
Chcę wszystkim, którzy współpracowali - z Prezydentem, w moimi współpracownikami przez te lata pracowali – serdecznie podziękować. Raz jeszcze wyróżnionym artystom gratuluję, aby jeszcze nie raz nas zadziwili, aby kształtowali wrażliwość kolejnych pokoleń, już nie tylko nas, ale naszych dzieci, naszych wnuków, prawnuków, całego pokolenia Polaków, Europejczyków i ludzi współczesnej cywilizacji, bo dzięki tej technice na którą narzekałem też i możliwości oddziaływania się zwiększają. Dzisiaj właściwie granice techniczne, granice językowe, granice przekazania tego, co czynicie są bardzo umowne, albo wręcz nie istnieją.
Mam nadzieję, że ta Nagroda ma szanse być kontynuowana. Nie ma tutaj żadnych znaków wyłączności, czy praw autorskich. Jest to Nagroda Prezydenta RP, gdyby chciał mój następca ją rozwijać to rozumiem, że będziecie Państwo również do takiej współpracy gotowi. Ja będę się przyglądał i twórczości dla młodzieży i dzieci i Wam, już z nieco innej perspektywy, ale zawsze z wielkim szacunkiem, z wielką radością, a więcej powiem z taką miłością, bo tego dziecka też w każdym z nas na szczęście trochę zostaje.
Drodzy Państwo, dziękuję za cztery lata współpracy z kapitułą, a laureatami. Życzę wszystkiego najlepszego na kolejne lata.
 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.