Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 1 grudnia 2005

Komunikat BIKS

Kancelaria Prezydenta RP informuje, że stosowanie prawa łaski należy do konstytucyjnych prerogatyw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z wnioskami o ułaskawienie mogą występować osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym, ich najbliżsi oraz pełnomocnicy prawni.
 
Prezydent RP w dniu 25 listopada 2005 roku, po złożeniu przez Pana Zbigniewa Sobotkę, prośby o ułaskawienie, wszczął postępowanie ułaskawieniowe, przekazując prośbę skazanego do Prokuratora Generalnego, celem nadania jej biegu w trybie określonym w art. 567 §2 kpk – bez zwracania się do sądów o opinię.
 
W sprawie tej nie zapadła jeszcze decyzja o zastosowaniu, bądź odmowie zastosowania prawa łaski.
 
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej informuje, iż wszystkie prośby o ułaskawienie, które wpłynęły bezpośrednio do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego zostały przekazane Prokuratorowi Generalnemu w celu nadania im stosownego biegu (art. 561 kpk lub art. 567 kpk).
 
  • W latach 1991 – 1995, w czasie prezydentury Lecha Wałęsy wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP ok. 22.000 próśb o ułaskawienie. W tym okresie Prezydent RP ułaskawił 3.454 osoby.
 
  • W latach 1996 – 2000, w okresie I kadencji prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło 20.988 próśb o ułaskawienie, które przekazano Prokuratorowi Generalnemu w celu nadania im biegu w trybie zwykłym oraz wobec 440 osób Prezydent RP wszczął postępowanie ułaskawieniowe „w trybie prezydenckim”. W tym okresie Prezydent RP ułaskawił 3.295 osób skazanych prawomocnymi wyrokami sądowymi.
 
  • W latach 2001 – 2005 (do dn. 1.12.2005), w okresie II kadencji prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło 25.197 próśb o ułaskawienie, które przekazano Prokuratorowi Generalnemu w celu nadania im biegu w trybie zwykłym oraz wobec 100 osób Prezydent RP wszczął postępowanie ułaskawieniowe „w trybie prezydenckim”. W tym okresie Prezydent RP ułaskawił 974 osoby skazane prawomocnymi wyrokami sądowymi.
Poleć znajomemu