Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 29 listopada 2005

Forum Młodych Liderów

29 listopada 2005 roku w Belwederze rozpoczęło się dwudniowe Forum Młodych Liderów pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
Uroczyste otwarcie Forum Młodych Liderów zainaugurowano odczytaniem przesłania Prezydenta RP do uczestników Forum. W przesłaniu czytamy:
 
Szanowni Państwo,
 
Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników II Forum Młodych Liderów z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Z satysfakcją objąłem nad tym przedsięwzięciem honorowy patronat.
Przed rokiem, wspólnie z prezydentem Litwy, Valdasem Adamkusem, byłem gościem pierwszej edycji Forum w Nowym Sączu. Doskonale pamiętam towarzyszącą tamtej dyskusji olbrzymią ciekawość i zapał młodych ludzi, aby zmieniać świat na lepsze. Z tym większym zadowoleniem witam kolejne spotkanie poświęcone tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
Wasz panel bardzo dobrze służy umacnianiu jedności europejskiej. Jest cenną okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów na przyszłość. To także swoisty test Waszych kwalifikacji przywódczych oraz przegląd osiągnięć w działalności publicznej. Przez ten dialog i osobiste zaangażowanie umacniacie gmach nowej Europy, pokazujecie, jak wiele dobrego może wnieść w rozwój demokracji partnerskie współdziałanie organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i środowisk biznesu.
Dalsze losy europejskiej wspólnoty i krajów, które reprezentujecie, zależą od Waszej generacji. Dobrze wykorzystajcie szansę, jaką stawia przed Wami historia. Upowszechniajcie takie postawy i zachowania, które służą demokracji, poszanowaniu godności ludzkiej, obronie praw człowieka i obywatela, a także współpracy i przyjaźni.
 
Dziękuję Stowarzyszeniu Szkoła Liderów za cenną inicjatywę. Bardzo chciałbym, aby spotkanie to na trwałe weszło do kalendarza wydarzeń międzynarodowych. Życzę udanych obrad, a gościom z zagranicy również jak najlepszych wrażeń z pobytu w Polsce. Wszystkiego dobrego!
 
W pierwszym dniu Forum dyskutowano na temat ekonomii regionu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.
Forum Młodych Liderów zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Szkoła Liderów” we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Friedricha Eberta i Biurem ds. Spraw Społecznych, Kultury i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Kancelarii Prezydenta RP. 
Wzięło w nim udział około 120 działaczy publicznych z regionu Europy Środkowej i Wschodniej : Rosji, Białorusi, Armenii,  Gruzji, Mołdowy, Czech, Słowacji, Niemiec i  Polski.
Celem Forum jest stworzenie młodym ludziom – liderom życia publicznego  -  okazji do wymiany myśli na temat polityki ekonomicznej, problemów bezpieczeństwa w ich krajach i Regionie oraz solidarności i współpracy międzynarodowej.
Poleć znajomemu