Menu rozwijane

19 grudnia 2001
19 grudnia 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 67nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. nauki biologiczne: dr Danek Elbaum - Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Jan Fiedurek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Krzysztof Andrzej Jędrzejko - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab. Feliks Julianowicz Wieliczkiewicz - Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Białorusi nauki chemiczne: dr hab. Janusz Gołaś - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Maciej Grzegorz Jarosz - Politechnika Warszawska dr hab. Krystyna Anna Rotkiewicz - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Janusz Witold Serwatowski - Politechnika Warszawska dr hab. Jan Marian Skowroński - Politechnika Poznańska dr hab. Grażyna Jolanta Stochel - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Zbigniew Szewczuk - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Teresa Szymańska-Buzar - Uniwersytet Wrocławski nauki ekonomiczne: dr hab. Janusz Stacewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Wanda Sułkowska - Akademia Ekonomiczna w Krakowie dr hab. Tomasz Żylicz - Uniwersytet Warszawski nauki farmaceutyczne: dr hab. Alicja Budak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Jerzy Wojciech Łukasiak - Akademia Medyczna w Gdańsku dr hab. Andrzej Ludwik Sapota - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Mieczysław Woźniak - Akademia Medyczna we Wrocławiu nauki fizyczne: dr hab. Grzegorz Karczewski - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Andrzej Suchocki - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie nauki humanistyczne: dr hab. Krzysztof Leszek Baranowski - Politechnika Łódzka dr hab. Krystyna Bartol - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Jan Czesław Czabała - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie dr hab. Teresa Jadwiga Giermak-Zielińska - Uniwersytet Warszawski dr hab. Mateusz Antoni Goliński - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Maria Antonina Libiszowska-Żółtkowska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Bronisław Misztal - Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie, USA dr hab. Barbara Krystyna Myrdzik - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Jerzy Nikitorowicz - Uniwersytet w Białymstoku dr hab. Tadeusz Stanisław Rachwał - Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Włodzimierz Stępiński - Uniwersytet Szczeciński dr hab. Janusz Teodor Tondel - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Janusz Trempała - Akademia Bydgoska dr hab. Ewa Maria Wiegandt - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nauki matematyczne: dr hab. Roman Zmyślony - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze nauki medyczne: dr hab. Ludmiła Borodulin-Nadzieja - Akademia Medyczna we Wrocławiu dr hab. Małgorzata Ewa Bruska - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Zofia Dudkiewicz - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie dr hab. Czesław Piotr Kłyszejko - Akademia Medyczna w Bydgoszczy dr hab. Antoni Krzeski - Akademia Medyczna w Warszawie dr hab. Danuta Liszewska-Pfejfer - Akademia Medyczna w Warszawie dr hab. Ryszard Maciejewski - Akademia Medyczna w Lublinie dr hab. Leokadia Ewa Ratajczyk-Pakalska - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Barbara Krystyna Rogala - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab. Lidia Rudnicka - Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie dr hab. Daniel Zarzycki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nauki o kulturze fizycznej: dr hab. Sławomir Drozdowski - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu dr hab. Edward Mleczko - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie nauki rolnicze: dr hab. Halina Maria Dąbkowska-Naskręt - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy dr hab. Janina Krystyna Nowak - Akademia Rolnicza w Szczecinie dr hab. Eugeniusz Jan Wielbo - Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Lesław Zimny - Akademia Rolnicza we Wrocławiu nauki techniczne: dr hab. Wojciech Czarczyński - Politechnika Wrocławska dr hab. Andrzej Drożyner - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Stanisław Dubiel - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Andrzej Kasprzak - Politechnika Wrocławska dr hab. Jan Adam Kołodziej - Politechnika Poznańska dr hab. Dariusz Jerzy Kozłowski - Politechnika Krakowska dr hab. Zbigniew Andrzej Krzemiński - Politechnika Gdańska dr hab. Tadeusz Niedziela - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie dr hab. Andrzej Stepnowski - Politechnika Gdańska dr hab. Ireneusz Zbiciński - Politechnika Łódzka dr hab. Janusz Zieliński - Politechnika Warszawska nauki teologiczne: ks. dr hab. Piotr Wincenty Jaskóła - Uniwersytet Opolski nauki weterynaryjne: dr hab. Bożena Obmińska-Domoradzka - Akademia Rolnicza we Wrocławiu sztuki muzyczne: Jadwiga Rappé - Akademia Muzyczna w Warszawie Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział m.in.: To są ostatnie nominacje profesorskie, które wręczam w kończącym się roku 2001. Widzicie, że już atmosfera jest przedświąteczna, więc pozwólcie, że to wystąpienie może będzie bardziej świąteczne, ale nie sposób zacząć od refleksji, iż ten kończący się rok był wyjątkowo dramatyczny, wyjątkowo trudny i kiedy rozpoczynaliśmy go nikt nie spodziewał się, że będzie przebiegał w taki właśnie sposób, że nie tylko my będziemy mieli swoje kłopoty, ale, że cały świat będzie skonfrontowany z niebezpieczeństwem jakiego do tej pory nie przeżywaliśmy. To co wydarzyło się 11 września w Nowym Jorku, Waszyngtonie ten świat zmieniło i jak wielokrotnie mówiłem niestety na gorsze. Czujemy się mniej bezpieczniej i zauważamy jak jeszcze wiele jest do zrobienia w tym współczesnym świecie jeśli chodzi o porozumienie, pokój, jeśli chodzi o umiejętność eliminowania konfliktów, napięć, które mają różne tło. Ale ten rok mijający uświadomił nam również, że nauka, edukacja to są te właśnie klucze, które mogą pomóc nam w uporaniu się z takimi niebezpieczeństwami i wyzwaniami. Jestem przekonany, że im będzie więcej edukacji tym więcej może być porozumienia między ludźmi, więcej gotowości do współpracy, im więcej będzie nauki wykorzystywanej rozumnie dla potrzeb człowieka, tym łatwiej będziemy mogli również pokonać te wielkie dysproporcje jakie są we współczesnym świecie, zapewnić rozwój każdego rejonu globu i to raz jeszcze wskazuje jak bardzo w nowym stuleciu istotne jest postawienie na wykształcenie, na wychowanie, na intelekt. Dlatego w takim duchu chcę Państwu pogratulować Waszego sukcesu, nominacji profesorskich, które z jednej strony są zwieńczeniem wielu lat pracy, ale także wierzę w to - są zachętą do dalszych starań i stąd życzenia, które składałem każdemu z Państwa osobiście - dalszych osiągnięć, sukcesów, to nie jest zwyczajowy komplement, ale moja wiara, że tak właśnie będzie, że Wasza droga jest w nauce, w edukowaniu młodego pokolenia i będzie nie tylko kontynuowana, ale rozwijana. Gratuluję wszystkim Państwu i życzę pomyślności w Nowy Roku, życzę Waszym bliskim, którzy są tu obecni wszystkiego najlepszego, spokojnych świąt aby Nowy Rok przyniósł Wam jak najwięcej poczucia satysfakcji, radości, a także miłości. Używam tego słowa z głębokim przekonaniem, że ono jest nam wszystkim bardzo potrzebne i dzięki tej miłości, Waszej życzliwości mogli Ci ludzie osiągnąć swoje sukcesy, dlatego dziękuję przy tej okazji wszystkim małżonkom, rodzicom, rodzinom, przyjaciołom, współpracownikom, bowiem w nominacjach profesorskich jest i Wasz wkład. I korzystam z okazji żeby złożyć życzenia i proszę traktować to też bardzo bezpośrednio, tu nie ma żadnej przewrotności - pani minister Łybackiej i panu ministrowi Kleiberowi życzę Wam żebyście w roku 2002 mieli odpowiednio dużo środków finansowych, tu nie ma złośliwości, środków finansowych dla polskiej nauki, dla polskich szkół wyższych, dla środowiska naukowego, bo to jest ten kapitał, który musimy rozwijać, musimy chronić, od tego będzie zależała nasza przyszłość nie tylko młodego pokolenia, ale przede wszystkim przyszłość Polski jako państwa, jako społeczeństwa. Nasze miejsce we współczesnym świecie i w tej Europie, w której jestem pewny za kilka lat będziemy w pełni obecni. Dlatego proszę przyjąć te życzenia, Prezesowi PAN życzę zrozumienia ze strony władz, stoicie tak blisko siebie, że mam nadzieję, że nie będzie tutaj większych problemów, a raz jeszcze korzystając z tej przedświątecznej atmosfery kończę życząc wesołych świąt i oby rok 2002 był dla Was osobiście, dla Waszych rodzin, dla Waszych uczelni, instytutów, dla nas wszystkich w Polsce, ale także i dla całego świata lepszym rokiem, spokojniejszym, bezpieczniejszym, pewniejszym, w którym wykażemy i udowodnimy, że dramaty, które przeżyliśmy umiemy pokonać i umiemy wyciągnąć z nich wnioski, umiemy lepiej ze sobą rozmawiać, lepiej porozumiewać się, lepiej współpracować i wspólnie myśleć o tym co uczynić aby świat stawał się lepszym. Od uczonych ogromnie dużo zależy. Panie i Panowie Profesorowie serdecznie gratuluję i życzę wszelkiej pomyślności i nowych sukcesów.