Menu rozwijane

21 grudnia 2001
21 grudnia 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Prezesem Rady Ministrów Leszkiem Millerem. Podczas spotkania premier Leszek Miller poinformował Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o rezultatach swojej wizyty w Federacji Rosyjskiej. Tematem rozmowy były również najistotniejsze problemy wynikające z aktualnej sytuacji w kraju.