Menu rozwijane

27 grudnia 2002
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski zapoznał się z wynikiem przetargu na zakup samolotu wielozadaniowego dla Polskich Sił Zbrojnych Prezydent RP był na bieżąco informowany przez Ministra Obrony Narodowej o rozwoju sytuacji, kryteriach i warunkach, które zdecydowały o ostatecznych rozstrzygnięciach dokonanych przez Komisję Przetargową. Zakup nowego myśliwca wielozadaniowego, amerykańskiego F-16 stwarza szansę na konkretne materialne wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Umożliwi to Polskim Siłom Zbrojnym zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej kraju, a także wypełnienie zobowiązań traktatowych względem sojuszników. Tym samym rozstrzygnięcie przetargu podkreśla wiarygodność Polski w strukturach NATO. Zadeklarowana wartość inwestycji w polską gospodarkę stwarza szansę na przyśpieszenie modernizacji polskiego przemysłu. Wprowadzenie nowych technologii i rozwiązań produkcyjnych przyczyni się także do stworzenia nowych miejsc pracy. Prezydent RP doceniając zaangażowanie, profesjonalizm i rzetelność, wyraził podziękowanie Ministrowi Obrony Jerzemu Szmajdzińskiemu i członkom Komisji Przetargowej za wykonaną pracę.