Menu rozwijane

23 grudnia 2002
21 grudnia 2002 roku Prezydent Rzeczyspospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawy: Ustawę z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, Ustawę z dnia 23 listopada 2002 r.o zmiane ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy – Prawo wodne, Ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o wspieraniu reststrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i moderniazacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym, Ustawę z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne, Ustawę z dnia 5 grudnia 2002 r. z zmianie niektórych ustaw w związku z dostosowaniem prawa do Unii Europejskiej.