Menu rozwijane

24 grudnia 2002
23 grudnia 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawy: z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela; z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym; z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych; z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw; z dnia 5 grudnia 2002 r. o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego; z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw; z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych; z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych; z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim; z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych