Menu rozwijane

20 grudnia 2002
20 grudnia 2002 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski spotkał się na kolacji wigilijnej z żołnierzami Jednostki Wojskowej GROM. Wcześniej Prezydent RP, któremu towarzyszyli minister obrony narodowej, Jerzy Szmajdziński oraz szef Sztabu Generalnego WP, Czesław Piątas, obejrzał pokaz działania grupy szturmowej oraz zapoznał się ze sprzętem jednostki i zwiedził salę tradycji. Dzieląc się wrażeniami z pobytu w jednostce, Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział dziennikarzom: Składamy sobie życzenia wesołych świąt, spokojnych świąt, pomyślności w nowym roku. Ale ten spokój, ta pomyślność zawsze jest związana z bezpieczeństwem. A bezpieczeństwo to także jakość polskiego wojska. To jest także obecność naszego wojska w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest pewność, że możemy liczyć na znakomitych żołnierzy tu w GROM-ie, jak i w wielu, wielu innych jednostkach Wojska Polskiego. Chcę przy tej okazji powiedzieć: Drodzy Rodacy – mamy prawo czuć się bezpiecznie, ponieważ nasze wojsko jest w dobrej formie, wypełnia swoje zadania, wypełnia codzienną służbę, uczestniczy w działaniach sojuszniczych. Jesteśmy przekonani, że tam, gdzie trzeba działać w sposób nadzwyczaj – z jednej strony, niekonwencjonalny – a z drugiej, profesjonalny, możemy również mieć choćby żołnierzy GROM-u, którzy z takimi zadaniami dadzą sobie radę. Korzystam z tej szczególnej okazji, by podziękować wszystkim polskim żołnierzom, oficerom, dowódcom, Panu Generałowi Piątasowi – szefowi Sztabu Generalnego, dowódcom rodzajów sił zbrojnych, Panu Ministrowi Jerzemu Szmajdzińskiemu za ciężko przepracowany rok 2002. Z nadzieją, że w tym skomplikowanym świecie będziemy postawieni przed zadaniami i wyzwaniami, z którymi sobie poradzimy. Polska armia jest w dobrej formie i będziemy czynić wszystko, aby można było na nią liczyć i aby swoje zadania wypełniała w sposób jak najlepszy.