Menu rozwijane

06 czerwca 2002
6 czerwca 2002 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przebywał z roboczą wizytą w Federacji Rosyjskiej. Podczas krótkiego pobytu w Moskwie Prezydent RP spotkał się na Kremlu z Prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Następnie Prezydent Aleksander Kwaśniewski spotkał się z dziennikarzami polskimi rosyjskimi w Centrum Prasowym Interfax, gdzie powiedział m.in.: Dzisiaj w Moskwie spotkałem się z Prezydentem Putinem. Nasza rozmowa jest kontynuacją dialogu, który od wielu miesięcy prowadzimy, a którego szczytem była oficjalna wizyta Prezydenta Putina w Polsce. Mówiliśmy o sprawach zarówno międzynarodowych jak i dwustronnych. Jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe mówiliśmy o bardzo ważnym szczycie NATO-Rosja i bardzo ważnym porozumieniu jakie zostało podpisane podczas tego szczytu. W naszym przekonaniu to porozumienie daje nam poczucie bezpieczeństwa, nie tylko w Europie, ale także w świecie. Mówiliśmy o Szczycie Rosja-Unia Europejska i w tym kontekście o obwodzie Kaliningradzkim. Chcę raz jeszcze wyrazić przekonanie, że powinniśmy czynić wszystko, aby współpraca pomiędzy państwami Unii, państwami które znajdą się w Unii Europejskiej a Rosją układała się jak najlepiej. Mówiliśmy o szczycie w Ałma-Acie, niebezpieczeństwach wynikających z konfliktu indyjsko-pakistańskiego. Chcę ze swojej strony podkreślić, że bardzo doceniamy rolę, jaką Prezydent Putin odgrywa osobiście w poszukiwaniu rozwiązań na rzecz pokoju w tym regionie. Mówiliśmy także o nadchodzącym spotkaniu premierów państw bałtyckich, a także spotkaniu grupy szanghajskiej. Jeśli chodzi o sprawy dwustronne, to chcielibyśmy, aby dynamika jaką udało się nam uzyskać na początku roku była kontynuowana w relacjach polsko-rosyjskich. Dotyczy to przede wszystkim spraw gospodarczych. Czerwiec będzie bardzo ważnym miesiącem, ponieważ poza moim spotkaniem z Prezydentem Putinem odbędzie się spotkanie Premiera Millera z Premierem Kasjanowem, będzie spotkanie ministrów grupy koordynacyjnej na czele z ministrami spraw zagranicznych w Warszawie, a także spotkanie wspólnej komisji gospodarczej polsko-rosyjskiej z premierem Polem i premierem Frankiem na czele. Czerwiec będzie więc miesiącem pełnym spotkań, które powinny dać rozwiązanie wielu spraw ciągle jeszcze nie załatwionych. Przede wszystkim chodzi o usunięcie tych barier, które wciąż jeszcze istnieją w handlu - różnego rodzaju ograniczenia celne i inne przeszkody biurokratyczne, które ciągle istnieją. Ponowiłem zaproszenie dla Prezydenta Putina do odwiedzenia Polski i spędzenia w Polsce czasu może bardziej urlopowego w nadarzającym się momencie.