Menu rozwijane

30 grudnia 2003
30 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przesłał na ręce Prezydenta Bułgarii Georgi Pyrwanowa depeszę kondolencyjną. W depeszy czytamy: W dniu żałoby narodowej w Bułgarii, ogłoszonej w związku z ostatnim atakiem terrorystycznym w Iraku, w którym zginęło 5 bułgarskich żołnierzy, przekazuję na Pana ręce wyrazy serdecznego współczucia dla rodzin ofiar tej tragedii, a także dla całego narodu bułgarskiego. Jest to tym boleśniejsze dla naszego narodu, i dla mnie osobiście, że zginęli żołnierze, którzy wraz z Polakami pełnili zaszczytną misję pokojową w międzynarodowych siłach stabilizacyjnych w Iraku.