Menu rozwijane

23 grudnia 2003
22 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał następujące ustawy: - Ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; - Ustawę z dnia 27 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o opłatach w spawach karnych; - Ustawę z dnia 26 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych innych ustaw; - Ustawę z dnia 26 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.