Menu rozwijane

24 grudnia 2003
23 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał następujące ustawy: - Ustawę z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Ustawę z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. - Ustawę z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. - Ustawę z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks morski, ustawy o pracy na statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim. - Ustawę z dnia 12 grudnia 2003 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. - Ustawę z dnia 11 grudnia 2003. o zmianie ustawy o służbie cywilnej. - Ustawę z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne. - Ustawę z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. - Ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. - Ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw. - Ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. – Ustawę z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny.