Menu rozwijane

29 grudnia 2003
29 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski powołał z dniem 1 stycznia 2004 roku do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego 77 sędziów. W uroczystości obecni byli m.in.: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Roman Hauser, wiceprezesi NSA Andrzej Kabat oraz Włodzimierz Ryms, prezes Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną Lech Paprzycki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Łankiewicz, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Andrzej Jagiełło, przedstawiciel Prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa Marek Celej, członkowie Rady, prezesi ośrodków zamiejscowych NSA, pełnomocnicy do organizacji wojewódzkich sądów administracyjnych, przewodniczący wydziałów, ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP, Szef Gabinetu Prezydenta RP Marek Ungier, Sekretarz Stanu Barbara Labuda, Podsekretarz Stanu Edward Szymański oraz rodziny nowo mianowanych sędziów. Akty powołania otrzymali: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Sławomir Presnarowicz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Halina Adamczewska-Wasilewicz, Marzenna Linska-Wawrzon, Teresa Liwacz, Grażyna Malinowska-Wasik, Izabela Najda-Ossowska, Elżbieta Piechowiak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Alina Dominiak, Janina Guść Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Małgorzata Jużków, Włodzimierz Kubik, Stanisław Nitecki, Krzysztof Winiarski Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Ewa Długosz-Ślusarczyk, Halina Jakubiec, Elżbieta Kremer, Bogusław Wolas Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie Halina Chitrosz, Jacek Czaja, Jadwiga Pastusiak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Tomasz Adamczyk, Jolanta Rosińska, Joanna Sekunda-Lenczewska, Krzysztof Szczygielski Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie Andrzej Błesiński, Marzenna Glabas, Wiesława Pierechod, Tadeusz Piskozub, Hanna Raszkowska, Zbigniew Ślusarczyk Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu Krzysztof Bogusz, Teresa Cisyk, Grzegorz Gocki, Daria Sachanbińska Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Maciej Dybowski, Barbara Koś, Aleksandra Łaskarzewska-Paliwoda Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie Zbigniew Czarnik, Krystyna Józefczyk, Robert Sawuła, Kazimierz Włoch Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Barbara Gebel, Marzena Kowalewska, Alicja Polańska Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Magdalena Bosakirska, Iwona Dąbrowska, Małgorzata Długosz-Szyjko, Ewa Frąckiewicz, Maria Jagielska, Irena Jakubiec-Kudiura, Hanna Kamińska, Mirosława Kowalska, Daniela Kozłowska, Beata Krajewska, Emilia Lewandowska, Krystyna Madalińska-Urbaniak, Małgorzata Małaszewska-Litwiniec, Wojciech Mazur, Barbara Mleczko-Jabłońska, Grażyna Nasierowska, Monika Nowicka, Izabela Ostrowska, Stanisław Pietras, Zbigniew Rudnicki, Małgorzata Rysz, Bronisław Szydło, Grażyna Śliwińska, Halina Święcicka, Eugeniusz Wasilewski, Dorota Wdowiak, Maria Werpachowska, Elżbieta Zielińska-Śpiewak Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu Andrzej Cisek, Mieczysław Górkiewicz, Jadwiga Mróz, Jerzy Strzebińczyk. Po uroczystości zaprzysiężenia nowo mianowanych sędziów Prezydent RP zwrócił się do obecnych: Witam bardzo serdecznie w Pałacu Prezydenckim. Przepraszam, że termin został dobrany tak szczególnie, parę dni przed Sylwestrem, ale wcześniej, mimo że chcieliśmy, nie doszło to spotkanie do skutku, ponieważ 22 grudnia byłem w Iraku. Dzisiejsza uroczystość nie tylko dlatego jest szczególna, że odbywa się pod sam koniec roku, ale przede wszystkim dlatego, że jesteście Państwo ostatnią w tym roku grupą sędziów, którym mam honor wręczać nominacje. Powód to, aby wspomnieć, że w ciągu dwunastu miesięcy odbyło się aż dziewięć takich spotkań, a akty nominacyjne otrzymało blisko dziewięciuset (878) sędziów. Druga niecodzienność naszego spotkania polega także na tym, iż po raz pierwszy nie tylko w historii tych nominacji, ale i w historii Polski miałem zaszczyt wręczyć akty powołania na stanowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych. Jesteście, Panie, Panowie Sędziowie, pionierami. To właśnie Wy zapoczątkujecie działalność instytucji sprawujących kontrolę nad funkcjonowaniem organów administracji publicznej w województwach. Stanie się tak, przypomnę, za sprawą reformy, wprowadzającej od 1 stycznia 2004 roku dwuinstancyjność sądownictwa administracyjnego. Stanowiące tę reformę akty prawne są wynikiem prac parlamentu nad projektami skierowanymi przeze mnie do Sejmu w październiku 2001 roku. Mam tu na myśli Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz przepisy wprowadzające obie te ustawy. Gratuluję Paniom, Panom nominacji. Wiem, że poprzedzone były wieloma wysiłkami, wielką cierpliwością i talentami, tym bardziej cieszę się, że mogłem je wręczyć. Jednocześnie życzę, aby w tej prekursorskiej pracy odnaleźli Państwo jak najwięcej satysfakcji i żebyśmy mogli powiedzieć z czystym sumieniem, że ta idea zapisana w konstytucji, dwuinstancyjności sądów administracyjnych sprawdza się w codziennej praktyce. To będzie od Was zależało. Szanowne Panie, Szanowni Panowie! Powstanie w 1980 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowiło przełom w „absolutyzmie” władzy administracyjnej i było ważnym krokiem na drodze ku państwu prawnemu. Instytucja ta stopniowo zwiększając swoje kompetencje – w wyniku kolejnych zmian ustawodawczych – objęła kontrolą całość działań administracji publicznej i przejęła na siebie ważną rolę w kształtowaniu właściwych relacji między władzą a obywatelem. Wydawane przez Naczelny Sąd Administracyjny orzeczenia i podjęte uchwały miały znaczący wpływ na dokonujące się w naszym prawodawstwie przemiany, na kształtowanie się standardów legislacji i całej polskiej administracji. Powołanie wojewódzkich sądów administracyjnych odciąża działalność NSA, a zarazem unowocześnia gmach demokratycznego państwa prawa. Wchodząca w życie reforma wzmacnia bowiem zdecydowanie rolę sądownictwa administracyjnego. Jestem przekonany, że wychodzi też naprzeciw potrzebom obywateli w dochodzeniu swoich praw. Szanowni Państwo! Jestem przekonany, że do oczekujących Was zadań jesteście właściwie przygotowani. Że nominacje trafiają w ręce osób o wysokich kwalifikacjach, dysponujących głęboką wiedzą prawniczą, do ludzi sumiennych i odpowiedzialnych. O społecznej ocenie nowo powołanych wojewódzkich sądów administracyjnych przesądzi jakość Waszej pracy. Wierzę, że podołacie wyzwaniom i że sądy, w których będziecie orzekać, zyskają uznanie, jakim cieszy się dziś, i słusznie, Naczelny Sąd Administracyjny. Postawiliśmy kolejny ważny krok na drodze reformy wymiaru sprawiedliwości. Mam nadzieję, że zwiększające się nakłady na sądownictwo (w tym roku wydatki na ten cel były wyższe o 30 proc., zaś w budżecie na przyszły rok mają wzrosnąć o 11 procent) pozwolą przyspieszyć proces modernizacji polskich sądów i zasilić je kadrowo. Pomogą w ich dostosowywaniu do unijnych standardów. Chcę raz jeszcze serdecznie pogratulować wszystkim Państwu aktów powołań. Wierzę, że każdy dzień Waszej pracy będzie przynosić Wam poczucie zadowolenia z tej drogi zawodowej, którą obraliście. Chcę również serdecznie podziękować Waszym bliskim, którzy są tutaj obecni za wsparcie, za atmosferę, życzliwość, miłość, którą obdarzyliście Panie i Panów Sędziów, bez tego byłoby im trudno osiągnąć dzisiejszy sukces. Wierzę, że te dobre rodzinne uczucia będą im towarzyszyć dalej. Ponieważ to jest już ostatnie wydarzenie tego typu w kończącym się roku chciałem wszystkim Państwu złożyć najlepsze życzenia noworoczne, aby zabawa sylwestrowa, szczególnie po uzyskaniu tych nominacji była jak najbardziej radosna i pełna znakomitych pomysłów i udanych tańców, ale przede wszystkim, gdy ta noc się skończy, i przyjdzie nowy 2004 rok, który wierzę, że nie będzie tak skomplikowany jak ten mijający, ale będzie ciągle bardzo wymagającym rokiem. Rokiem, w którym staniemy się w pełni członkiem Unii Europejskiej, w którym musimy uporządkować wiele polskich, wewnętrznych spraw, w którym zapewne nie będzie tak spokojnie w regionie jak byśmy chcieli, bo wydarzenia płynące z różnych stron pokazują, iż rzeczy idą w różnych kierunkach, nie tylko w tych dobrych. Będziemy na pewno musieli sprostać jeszcze wielu trudnym zadaniom, a jednym z tych potężnych zadań jest skuteczność i siła polskiego wymiaru sprawiedliwości, i tego karnego i tego administracyjnego. Chciałbym życzyć Państwu, abyśmy rok 2004 tak przepracowali, aby kończąc go, mieć przekonanie, iż uczyniliśmy wielki krok naprzód w budowie siły Rzeczypospolitej, w umacnianiu prawa w Polsce i że będzie to rok pełen osobistej satysfakcji. Paniom, Panom Sędziom, Panom prezesom, wszystkim obecnym po tej stronie wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, niech to będzie rok udany, jak zawsze pracowity, ale ten, który przyniesie jak najwięcej pożytku Polsce, a nam tu obecnym i Waszym bliskim jak najwięcej spokoju, poczucia bezpieczeństwa i zawodowej satysfakcji. Wszystkiego dobrego!