Menu rozwijane

24 grudnia 2003
24 grudnia 2004 roku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego zatelefonował Prezydent Albanii Alfred Misiu. Prezydent Moisiu złożył Prezydentowi RP oraz narodowi polskiemu najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Prezydent RP podziękował za gościnne przyjęcie podczas jego wizyty oficjalnej w Republice Albanii w listopadzie b.r. Podczas dalszej części rozmowy, obaj Prezydenci pozytywnie ocenili rozwój stosunków dwustronnych oraz sytuację na Bałkanach. Wymienili także poglądy na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej oraz postępów w wojnie z terroryzmem.