Menu rozwijane

31 grudnia 2003
31 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przeprowadził rozmowę telefoniczną z Prezydentem Republiki Austrii Thomasem Klestilem. Prezydent RP złożył Prezydentowi Austrii oraz wszystkim obywatelom Austrii najlepsze życzenia noworoczne. Prezydenci Polski i Austrii wyrazili zadowolenie z aktualnego stanu stosunków bilateralnych oraz nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój współpracy zarówno dwustronnej, jak i na arenie międzynarodowej