Menu rozwijane

27 grudnia 2004

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przyjął 27 grudnia 2004 roku rezygnację Marka Ungiera ze stanowiska Szefa Gabinetu Prezydenta RP i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie wyraził podziękowania Markowi Ungierowi za dotychczasową, wieloletnią pracę na tym odpowiedzialnym stanowisku, która dobrze służyła Rzeczpospolitej, była nieocenionym wsparciem dla Głowy Państwa oraz całej Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski powierzył Markowi Ungierowi pełnienie obowiązków Szefa Gabinetu Prezydenta RP do końca bieżącego roku.