Menu rozwijane

27 grudnia 2004
 27 grudnia 2004 roku w południe odbyła się rozmowa telefoniczna Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z Prezydentem - elektem Ukrainy Wiktorem Juszczenką.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski przekazał gratulacje nowowybranemu prezydentowi, życząc mu sukcesów w pracy państwowej. Prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził też radość, że proces wychodzenia z kryzysu politycznego na Ukrainie zakończył się sukcesem, czego dowodem jest wysoka frekwencja wyborcza i dobry, spokojny przebieg wyborów.

Prezydent - elekt Wiktor Juszczenko podziękował Aleksandrowi Kwaśniewskiemu za udział w misjach dobrej woli i wskazał, że był on bardzo ważnym współautorem procesu demokratycznego na Ukrainie. Podkreślił, że dzięki zaangażowaniu Aleksandra Kwaśniewskiego Ukraina staje się inna i lepsza.