Menu rozwijane

30 grudnia 2004
 30 grudnia 2004 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski spotkał się w Pałacu Prezydenckim z kierownictwem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z przewodniczącym Józefem Oleksym na czele.

Spotkanie poświęcone było analizie aktualnej sytuacji politycznej kraju, w tym także ocenie możliwości wyłonienia kandydata na Marszałka Sejmu RP w kontekście zapowiedzianej przez Józefa Oleksego rezygnacji z tego stanowiska. Uczestniczy spotkania podkreślali zasadność zgłoszenia kandydata na urząd Marszałka Sejmu przez największy klub parlamentarny. Podjęto kwestię kalendarza politycznego na rok 2005.

Omówiono także możliwość współpracy różnych środowisk lewicowych. Kierownictwo SLD zadeklarowało Aleksandrowi Kwaśniewskiemu pełne wsparcie dla tworzenia płaszczyzny współdziałania lewicy.