Menu rozwijane

28 grudnia 2005
28 grudnia 2005 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego aktów powołania na kierownicze stanowiska w Kancelarii Prezydenta RP.

Na podstawie paragrafu 3 ustęp 1 Statutu Kancelarii Prezydenta RP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami z dnia 28 grudnia 2005 r. powołał: Pana Roberta Drabę na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Panią Lenę Dąbkowską-Cichocką na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział m.in.:

Dzisiaj mamy kolejne dwie nominacje. Jeżeli chodzi o Pana Roberta Drabę to zajmie on się problematyką związaną z prawem. Każdy Prezydent musi mieć w Kancelarii osobę odpowiedzialną za te sprawy niezwykle istotne z punktu widzenia uprawnień szeroko pojętych, w tym prerogatyw Prezydenta. Weźmy pod uwagę, że każda ustawa przed podpisaniem musi podlegać dokładniej analizie z punktu widzenia zgodności z Konstytucją RP. Weźmy pod uwagę, że Prezydent ma prawo kierowania aktów prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, może też zresztą odesłać nie podpisaną jeszcze ustawę. Weźmy też pod uwagę, że do prerogatyw Prezydenta należą sprawy ułaskawień, jak wiemy nie zawsze łatwe. Trzeba też wziąć pod uwagę, że Prezydent może, to też prerogatywa, kierować sprawy do Najwyższej Izby Kontroli. Sprawy nie zawsze muszą mieć charakter ściśle związany z obowiązującym prawem, ale na ogół tego rodzaju charakter mają. W końcu Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. Czyli to jest sfera działania niezwykle szeroka w Kancelarii. Tak więc myślę, że będzie najlepiej, by Pan Minister Draba, którego znam ze współpracy w Warszawie, pełnił rolę zastępcy Szefa Kancelarii. W tej chwili tego rodzaju funkcja nie występuje w Statucie. W tym zakresie Statut zostanie przeze mnie zmieniony. Przypominam, że Statut Kancelarii Prezydenta to też prerogatywa Głowy Państwa.
Jeśli chodzi o Panią Lenę Dąbkowską-Cichocką, znaną mi również świetnie ze współpracy w Warszawie, w tym przypadku chodzi o problemy związane przede wszystkim z budową Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie funkcjonowaniem tego muzeum - Lena Cichocka będzie zajmowała się problematyką związaną z tym, co będzie bardzo istotne w naszej tu działalności. Mianowicie idzie o sprawy związane ze specyficzną działalnością seminaryjną przy Kancelarii Prezydenta, z kontaktami ze światem naukowym, szczególnie jeśli chodzi o nauki społeczne, socjologię, prawo, filozofię społeczną, filozofię w ogóle. Jestem bardzo zainteresowany tym, i jest to moja niejako osobista inicjatywa, żeby przy Kancelarii Prezydenta, właściwie przy Głowie Państwa toczyła się wymiana myśli, nie tylko informacyjna, bo bardzo bym chciał być informowany o różnego rodzaju głównych nurtach intelektualnych w naszym kraju, Europie i na świecie, ale także wymiany myśli, w ramach której ścierać się będą różne stanowiska i pojawiać się będą także nowe, nieznane dotąd autorytety. To jest sprawa jedna. Sprawa druga, tutaj jeszcze decyzje zapadną, to jest sprawa kultury i dziedzictwa narodowego. Będzie tego rodzaju biuro w Kancelarii. Proszę pamiętać, że Kancelaria Prezydenta RP finansuje na przykład ochronę zabytków Krakowa, że Prezydent jest kuratorem Instytutu Ossolińskich. Mam nadzieję, że uprawnienia ustawowe, oczywiście nie konstytucyjne Prezydenta RP, w tym zakresie być może się nawet trochę poszerzą, ale oczywiście to jest kwestia przyszłości i ewentualnych ustaw.
I w końcu dopóty nie zostanie powołany Podsekretarz Stanu zajmujący się kwestiami zagranicznymi, chciałem też o tym powiedzieć głośno, tymi kwestiami na razie zajmuje się Pani Lena Cichocka. W okresie, gdy byłem Prezydentem-elektem z powodzeniem się tymi sprawami zajmowała.
Jeszcze raz chciałem serdecznie pogratulować i powiedzieć rzecz oczywistą, mianowicie dzisiaj nastąpiły dwie kolejne nominacje, ale tych nominacji jeszcze nie koniec. Nieobsadzone jest stanowisko związane ze sprawami zagranicznymi, nieobsadzone jest ciągle stanowisko związane z kierowaniem BBN.
Chciałem też powiedzieć, że dzisiaj, to jest 28 grudnia 2005 roku będzie komunikat w sprawie powołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego.