Menu rozwijane

29 grudnia 2005

29 grudnia 2005 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowił – na wniosek Prezesa Rady Ministrów - o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

Zgodnie z wnioskiem Rady Ministrów Polski Kontyngent Wojskowy o liczebności do 1500 żołnierzy i pracowników wojska zostanie użyty w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Podstawę prawną obecności Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku w 2006 r. stanowi Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Nr 1637 z dnia 8 listopada 2005 r., która przedłuża mandat tych sił do dnia 31 grudnia 2006 r.

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu w Republice Iraku nastąpi na podstawie wydanego przez Prezydenta RP postanowienia podjętego w trybie określonym ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o zasadach użycia  lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.