Menu rozwijane

30 grudnia 2005

30 grudnia 2005 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja prasowa Macieja Łopińskiego, Sekretarza Stanu i Roberta Draby, Podsekretarza Stanu – ministrów w Kancelarii Prezydenta RP, którzy poinformowali o podpisanych dzisiaj przez Prezydenta RP ustawach.

Zwracając się do dziennikarzy Maciej Łopiński powiedział m.in.:

Chciałem Państwa poinformować, że Prezydent RP podpisał dzisiaj ustawy, w tym tak ważne z punktu widzenia programu Prawa i Sprawiedliwości jak ustawa o dożywianiu dzieci. Prezydent podpisał  w wersji rządowej ustawę o  zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także ustawę medialną.

Poniżej zamieszczamy wykaz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP 30 grudnia 2005 roku:

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej;

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne;

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego;

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw;

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o rachunkowości;

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

- ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ;

- ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji;

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o  zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.