Menu rozwijane

27 grudnia 2005

27 grudnia 2005 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego aktów powołania na kierownicze stanowiska w Kancelarii Prezydenta RP.

Na postawie artykułu 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent RP postanowieniem z dnia 23 grudnia 2005 roku powołał Pana Andrzeja Urbańskiego na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Na podstawie paragrafu 3, ustęp 1 Statutu Kancelarii Prezydenta, Prezydent RP postanowieniami z dnia 23 grudnia 2005 roku powołał Panią Elżbietę Jakubiak na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Szefa Gabinetu Prezydenta RP oraz Pana Macieja Łopińskiego na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Zwracając się  do zebranych Prezydent RP powiedział m.in.:

Dzisiaj publicznie chciałem dokonać aktu powołania na stanowisko Szefa Kancelarii Pana Andrzeja Urbańskiego - do niedawna Wiceprezydenta Warszawy, przedtem Podsekretarza Stanu w Kancelarii Premiera, posła na Sejm I kadencji, znanego również jako dziennikarz, naczelny redaktor Ekspresu Wieczornego i Życia Warszawy. Na stanowisko Szefa Gabinetu Prezydenta Elżbietę Jakubiak, mojego Szefa Biura z okresu pracy w Warszawie, Szefa Biura Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, wcześniej dyrektora w Urzędzie Kombatantów, wcześniej jeszcze przez wiele lat pracownika Sejmu RP, Sekretarza Komisji. I w końcu na stanowisko Sekretarza Stanu Pana Macieja Łopińskiego, mojego współpracownika jeszcze z trudnych podziemnych lat. Poznaliśmy się najściślej w podziemiu na tajnym spotkaniu 22 lata temu, później już w wolnej Polsce naczelnego redaktora Tygodnika Gdańskiego, pisma roku 1990, o ile pamiętam, wtedy ten tygodnik otrzymał tytuł Czasopisma roku. Niestety tamte czasy były dla mediów tych nieelektronicznych bardzo trudne – ten tygodnik zakończył działalność, następnie kolega był prezesem w firmie „Przekaz”, szefem Agencji Rozwoju Regionalnego - jest taka instytucja regionalna, bardzo istotna w województwie pomorskim, i w końcu pracował na stanowisku prezesa spółki stworzonej przez tę agencję.

Ja mogę powiedzieć, że to są oczywiście pierwsze nominacje. Szef Kancelarii, Szef Gabinetu, Sekretarz Stanu - odpowiedzialny za komunikację społeczną, za sprawy związane z naszymi kontaktami z mediami. Będą następne nominacje, w ciągu najbliższych kilkunastu dni, może dwóch tygodni. Wtedy też zostanie przedstawiona ostatecznie struktura Kancelarii Prezydenta RP, nad którą pracujemy. Proszę się nie spodziewać żadnych wielkich rewolucji pod tym względem. Ta struktura będzie odpowiadała zadaniom, które sobie stawiamy. Będziemy o tym jeszcze mówić. Spodziewam się, że następne nominacje mogą nastąpić już jutro.

Jeszcze raz gratuluję wszystkim swoim współpracownikom. Nie mogę powiedzieć, żebym z którąkolwiek z tych osób, czy z Elżbietą Jakubiak, czy Andrzejem Urbańskim, czy Maciejem Łopińskim zaczynał dziś współpracę. Więc zaczynamy nowy etap współpracy związany z tym, że objąłem Urząd Prezydenta RP. Jestem przekonany, że będą się sprawdzali tak samo jak w tych miejscach, w których żeśmy już razem współpracowali, czy to było podziemie, a później pierwszy okres z powrotem legalnej Solidarności lat 1989 -91, czy to były czasy tutaj w Kancelarii, czy jeszcze także na początku lat 90-tych w polityce, jeśli chodzi o Andrzeja Urbańskiego, a jeżeli chodzi o koleżankę czy to było Biuro Prezydenta. Myśmy tu blisko współpracowali w Biurze Prezydenta, choć znaliśmy się również wcześniej. Dziękuję bardzo.