Menu rozwijane

28 grudnia 2005
28 grudnia 2005 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński przeprowadził rozmowę telefoniczną z Prezydentem Ukrainy, Wiktorem Juszczenko. Rozmowa odbyła się z inicjatywy Prezydenta Ukrainy.
Prezydent Wiktor Juszczenko złożył Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu gratulacje i życzenia w związku z objęciem przez niego Urzędu Prezydenta RP. Podziękował jednocześnie za dotychczasowe wsparcie, okazywane Ukrainie przez Polskę. W odpowiedzi Prezydent Lech Kaczyński podkreślił wagę strategicznych relacji, łączących oba nasze kraje.
Tematem rozmowy Prezydentów były także problemy bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy oraz dyskusji wokół cen gazu ziemnego.
Prezydent RP potwierdził przyjęcie zaproszenia do złożenia wizyty na Ukrainie w lutym 2006 r.