Menu rozwijane

29 grudnia 2005

29 grudnia 2005 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Komisją Krajową NSZZ  „Solidarność”.

W spotkaniu uczestniczyli m. in. Szef Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Urbański oraz Szef Gabinetu Prezydenta RP, Elżbieta Jakubiak.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek, który stwierdził m. in.:

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Janusz Śniadek wręczył Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu Medal 25-Lecia "Solidarności".


Ojciec Jan Golonka, kustosz Jasnej Góry poinformował o nadaniu Prezydentowi RP honorowego wyróżnienia "Deo Maria et Patria" za zasługi na rzecz Ojczyzny i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski. Wyróżnienie to przyznane zostało przez Fundację "Pro Patria - Bastion Św. Rocha", założoną przez Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i NSZZ "Solidarność".