Menu rozwijane

23 grudnia 2005

23 grudnia 2005 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i objął Urząd Prezydenta RP na pięcioletnią kadencję.

W uroczystości zaprzysiężenia Prezydenta RP uczestniczyli m. in. Marszałek Sejmu, Marek Jurek, Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz, byli prezydenci RP, Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, byli marszałkowie Sejmu i Senatu, wśród nich Wiesław Chrzanowski, Józef Oleksy, Andrzej Stelmachowski i Alicja Grześkowiak, przedstawiciele urzędów konstytucyjnych, przedstawiciele Kościołów i wspólnot wyznaniowych oraz akredytowani w Polsce dyplomaci.

Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego otworzył Marszałek Sejmu, Marek Jurek. Po odśpiewaniu hymnu przez posłów, senatorów i zaproszonych gości, Prezydent RP, Lech Kaczyński złożył - zgodnie z artykułem 130 Konstytucji RP - przysięgę:

Po zakończeniu obrad Zgromadzenia Narodowego Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z Małżonką złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą Posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej oraz spotkał się z Prezydiami i Konwentami obu izb.