Menu rozwijane

29 grudnia 2008
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński przesłał depeszę kondolencyjną do Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko w związku z tragedią w Eupatorii.

Przekazujemy treść depeszy:

"W związku z wybuchem gazu w Eupatorii, w wyniku którego życie straciło tak wiele osób, chciałbym z głębi serca, w imieniu całego Narodu Polskiego i swoim własnym wyrazić smutek i złożyć na ręce Pana Prezydenta wyrazy najgłębszego współczucia. W tych trudnych chwilach łączę się w bólu i modlitwie z Rodzinami i Bliskimi Ofiar."