Menu rozwijane

23 grudnia 2008
23 grudnia 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wystosował list z życzeniami do Izydora Matuszewskiego Generała Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika z okazji 700 - lecia zatwierdzenia Konstytucji Zakonu Paulinów.

Przekazujemy treść listu Prezydenta RP:

"Z okazji przypadającej w grudniu 2008 roku siedemsetnej rocznicy zatwierdzenia Konstytucji Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika pragnę przekazać na ręce Ojca Generała serdeczne gratulacje oraz życzenia stałej opieki Opatrzności nad członkami Zakonu i jego dziełami apostolskimi.

Licząca ponad siedem wieków historia Zakonu Paulinów wydaje się być ilustracją nauczanej przez Kościół prawdy, iż płynąca z klasztorów modlitwa nie pozostaje bez wpływu na świat poza klauzurą, a radykalizm kontemplacyjnego życia zakonnego uzdalnia do ofiarnej i owocnej służby Bogu i bliźnim.

Podążający za przykładem swojego patrona, św. Pawła z Teb, pierwsi paulini pragnęli połączyć duchowość samotniczego zanurzenia w modlitwie z życiem wspólnym. Formuła ta okazała się przyciągająca dla kolejnych pokoleń nowicjuszy, zgromadzenie rozrosło się – szczególnie na Węgrzech, w Polsce i na Bałkanach, sięgając Palestyny i Afryki Północnej. Ekspansja imperium tureckiego i reformacja osłabiły ten dynamiczny rozwój, a centrum życia zakonu przesunęło się z Węgier do Polski. Począwszy od XVI wieku posługa braci paulinów, szczególnie jako kustoszy cudownej ikony Matki Bożej Częstochowskiej i gospodarzy jasnogórskiego klasztoru – największego ośrodka życia religijnego w Polsce – ściśle splata się z dziejami naszego narodu. Działalność duszpasterska, a więc misje ludowe, służba pielgrzymom, kaznodziejstwo, działalność charytatywna wobec ubogich i chorych oraz praca naukowa paulinów – głównie w oparciu o własne obszerne archiwa i biblioteki – łączyły się z zaangażowaniem w obronę naszej narodowej tożsamości i niepodległości. Do historii przeszła szczególnie obrona Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego, kiedy to przeor Augustyn Kordecki i załoga klasztornej twierdzy dali wspaniałe świadectwo wierności Bogu i ojczyźnie. To także miejsce, w którym Prymas Stefan Wyszyński przewodził uroczystościom z okazji tysiąclecia chrztu polski i w którym złożone zostały Jasnogórskie Śluby Narodu. To miejsce, które z wyjątkową czcią i szacunkiem nawiedzał Papież Jan Paweł II i do którego do dzisiaj przybywają setki tysięcy pielgrzymów z kraju i zagranicy.

O aktualności i żywotności paulińskiego charyzmatu świadczy jego stały rozwój, napływ nowych powołań i aktywna obecność na wszystkich kontynentach świata. Jestem pewien, że podobnie jak przed siedmioma stuleciami paulińska duchowość i apostolat będą służyć zaspokojeniu duchowego głodu również dzisiaj, w XXI wieku, a ojcowie i bracia w białych habitach nadal będą nieść ewangeliczne przesłanie światu, w którym coraz częściej podważane są nawet najbardziej fundamentalne prawdy i zasady.

Raz jeszcze gratulując pięknego jubileuszu, proszę o przyjęcie serdecznych pozdrowień oraz życzeń, aby zbliżający się okres Bożego Narodzenia był dla całego Zakonu czasem pokoju, radości i obfitych błogosławieństw Bożych."