Menu rozwijane

24 grudnia 2008
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Janowi Kościuszce – pomysłodawcy i organizatorowi akcji charytatywnej „Wigilia i Pomoc”.

Jan Kościuszko jest pomysłodawcą i wykonawcą akcji „Wigilia i Pomoc” od 1998 r. Organizuje i finansuje z własnych środków kolację wigilijną dla osób ubogich i potrzebujących, podczas której wydawane są nieodpłatnie polskie dania wigilijne. Na przestrzeni kilku lat skala przedsięwzięcia zwiększyła się jedenastokrotnie – od 5 tys. posiłków wydanych w 1998 r., do ponad 50 tys. posiłków obecnie. W tym roku akcja organizowana jest na Rynku Głównym w Krakowie już po raz 11.

Od 2003 r. prowadzona jest również zbiórka artykułów żywnościowych, które niezwłocznie rozdawane są potrzebującym.