| | |
A | A | A
Poniedziałek, 18 października 1999

Odznaczenia w Pałacu Prezydenckim

18 października 1999 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim odznaczenia przedstawicielom fundacji Copernicus. Postanowieniem prezydenta RP za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko - amerykańskiej współpracy naukowej, za promowanie polskiej gospodarki, nauki i kultury, za rozpowszechnianie wiedzy o Polsce odznaczeni zostali: - Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej - Józef Blass, - Złotym Krzyżem Zasługi - Michael D. Kennedy, Piotr Michałowski, Maria Ostafin. Po uroczystej dekoracji Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in.: Z przyjemnością witam dziś w Pałacu Prezydenckim gości z Ameryki, przyjaciół naszego kraju, związanych z działalnością zasłużonej dla Polski Fundacji imienia Mikołaja Kopernika na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Jest mi miło, że mieliśmy już wcześniej okazję poznać się. Tej wiosny w Ann Arbor odbyła się konferencja: "Wynegocjowany upadek komunizmu. Polski Okrągły Stół 10 lat później", w której miałem honor uczestniczyć. Było to znaczące wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci mojej i zapewne wszystkich uczestników, obfitujące w ciekawe treści i interesujące spotkania. Wiem, że poświęciliście Państwo wiele trudu, współorganizując tę konferencję - z tym większą więc radością wręczałem Wam dzisiejsze odznaczenia. Są one wyrazem uznania Rzeczypospolitej dla całej Waszej aktywnej działalności podejmowanej w Ameryce z myślą o szerokim promowaniu Polski. Są podziękowaniem za propagowanie polskiej nauki i kultury, nie tylko na obszarze Waszych uczelni, ale daleko poza nimi, za kreowanie na prestiżowym forum znakomitego ośrodka akademickiego w Ann Arbor nowoczesnego wizerunku naszego kraju. Uniwersytet Michigan w Ann Arbor już od dawna zajmuje się problematyką polską. Utworzona tu z inicjatywy niezapomnianego profesora Petera Ostafina, Fundacja im. Mikołaja Kopernika, dzięki swej energicznej działalności sprawiła, że o sprawach związanych z naszym krajem było tu głośno już wtedy, gdy żelazna kurtyna oddzielała Polskę od Ameryki barierą milczenia i braku zainteresowania. Dziś, po dwudziestu sześciu latach działania, Program Kopernikowski, którym troskliwie zajęła się córka inicjatora pani Maria Ostafin, a wspierają profesorowie: Józef Blass, Bogdana Carpenter, Michael Kennedy, Piotr Michałowski, Brian Porter i wielu, wielu innych - ma imponujący dorobek. Jesteśmy w Polsce dumni i szczerze radzi, że w jednym z najstarszych i najsławniejszych ośrodków naukowych Stanów Zjednoczonych działa instytucja tak serdecznie Polsce i Polakom życzliwa, szczerze zainteresowana upowszechnianiem wiedzy o naszym kraju, pobudzaniem aspiracji edukacyjnych polonijnej młodzieży i wspieraniem polsko-amerykańskiej współpracy naukowej. Zaangażowanie Fundacji i Państwa osobiście w sprawy polskie zaowocowało szeregiem nieocenionych inicjatyw i przedsięwzięć. Odbywały się międzynarodowe seminaria i konferencje poświęcone problematyce polskiej, trwa wymiana akademicka - studentów i profesorów, realizuje się dwustronne programy współpracy pomiędzy polskimi i amerykańskimi placówkami szkolnictwa wyższego. Pamiętamy także Wasze działania lobbyingowe na rzecz członkostwa Polski w NATO, promocyjne - na rzecz polskiej gospodarki, doceniamy zasługi w upowszechnianiu polskiej myśli politologicznej i socjologicznej, ale także literatury i poezji. Działalność Fundacji i jej współpracowników służy także wzbogaceniu wieloletnich naukowych kontaktów Uniwersytetu Michigan z Uniwersytetem Warszawskim. Międzynarodowa współpraca naukowa w dzisiejszym świecie jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego, ambitnego kraju. Silnie z Polską związany ośrodek naukowy Uniwersytetu Michigan w Stanach Zjednoczonych, w kraju będącym naukową potęgą - to z pewnością dla Polaków cenna możliwość do wykorzystania. Nie mniej cenna jest związana z tym możliwość upowszechnienia, na ogromnym amerykańskim forum, wiedzy o nas. O polskiej kulturze i polityce, gospodarce i obyczaju. Mając w Ann Arbor tak wspaniałych sprzymierzeńców - możemy chyba być pewni, że dzieło, w które Panie i Panowie Profesorowie, Fundacja im. Kopernika i Uniwersytet Michigan tak się zaangażowali - będzie się pomyślnie rozwijać. Dzięki takim ludziom jak Wy - polska kultura i nauka stawać się będzie coraz lepiej znaną wizytówką naszego kraju. Jego obraz na amerykańskiej ziemi kształtować będzie młodzież, wykształcona i aktywna w politycznym i gospodarczym życiu Ameryki. Cała ta wielka praca, za którą chciałbym Państwu jak najserdeczniej podziękować, to znak zbliżenia i porozumienia między narodami i krajami. Czas w którym żyjemy sprzyja takim działaniom, bo uświadamiają nam one, jak wiele w świecie od wzajemnego poznania i bliskości zależy. Polska i Polacy znajdują bez większych przeszkód liczne więzy wspólnoty z Ameryką i Amerykanami. Myśl, że oddziałuje to na sprawy świata może nam być w tym działaniu dodatkową zachętą.
Poleć znajomemu