Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 14 października 1999

Nominacje profesorskie

14 października 1999 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim akty nadania tytułu naukowego profesora 76 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki. Zwracając się do nowo mianowanych profesorów prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in: (...) Składam najlepsze gratulacje Paniom i Panom Profesorom. Jest to Wasz dzień, Wasze święto i ważny moment w Waszej karierze. Chcę pogratulować Państwu Waszej wytrwałości, talentów, pracowitości. Mam nadzieję, że dyplomy , które trzymacie Państwo w swoich dłoniach, będą nie tylko ukoronowaniem ale i zachętą do dalszej pracy. Moje życzenia sukcesów, osiągnięć, pomyślności niech zamienią się w prawdę i rzeczywistość. Od Was w ogromnej mierze to zależy - ile osiągniecie, na ile wzbogacicie polską naukę, kulturę i Polskę. Wasze osiągnięcia są naszym wspólnym dorobkiem, z którego jesteśmy dumni, szczęśliwi i wiemy, że Wam to zawdzięczamy (...). Wierzę, że potrafimy zapewnić nauce, edukacji należne warunki rozwoju. Polska wiele zawdzięcza nauce i kulturze, ale Polska musi w nowym tysiącleciu postawić na te dziedziny, które będą stanowiły swoisty znak firmowy Polski. Polski, która powinna umieć konkurować z krajami europejskimi, która powinna zapewnić sobie miejsce w strukturach UE (...). Nominacje otrzymali nauki biologiczne: dr hab.Witold Michał Kowalik - Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab.Elżbieta Lonc - Uniwersytet Wrocławski dr hab.Tomasz Jan Wesołowski - Uniwersytet Wrocławski nauki chemiczne: dr hab.Janusz Zakrzewski - Uniwersytet Łódzki nauki ekonomiczne: dr hab.Mariusz Bratnicki - Akademia Ekonomiczna w Katowicach dr hab.Jacek Karwowski - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu dr hab.Andrzej Ruciński - Uniwersytet Gdański nauki farmaceutyczne: dr hab.Zbigniew Edward Fijałek - Instytut Leków w Warszawie dr hab.Hanna Hopkała - Akademia Medyczna w Lublinie dr hab.Krzysztof Edward Krakowiak - Brigham Young University, Provo, USA nauki fizyczne: dr hab.Zygmunt Edmund Gburski - Uniwersytet śląski w Katowicach dr hab.Paweł Franciszek Maślanka - Uniwersytet Łódzki dr hab.Jan Misiewicz - Politechnika Wrocławska nauki humanistyczne: dr hab.Włodzimierz Andrzej Galewicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab.Krystyna Maria Iwan - Uniwersytet Szczeciński dr hab. Henryka Kwiatkowska - Uniwersytet Warszawski dr hab.Ewelina Maria Nurczyńska-Fidelska - Uniwersytet Łódzki dr hab.Elżbieta Helena Oleksy - Uniwersytet Łódzki dr hab.Ryszard Bolesław Szczygieł - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab.Janina Wyczesany - Akademia Pedagogiczna w Krakowie nauki matematyczne: dr hab.Tomasz Dłotko - Uniwersytet śląski w Katowicach nauki medyczne: dr hab.Daniela Wiesława Dworniak - Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi dr hab.Hanna Maria Ignatowska-Świtalska - Akademia Medyczna w Warszawie dr hab.Piotr Andrzej Knapp - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie dr hab.Jan Kotarski - Akademia Medyczna w Lublinie dr hab.Małgorzata Antonina Krajewska-Walasek - Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie dr hab.Paweł Andrzej Lampe - śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab.Aleksander Romuald Sieroń - śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab.Paweł Tadeusz Słoniewski - Akademia Medyczna w Gdańsku nauki rolnicze: dr hab.Andrzej Michał Bereszyński - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab.Marian Granops - Politechnika Rzeszowska dr hab.Konstanty Zygmunt Lossow - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab.Danuta Ewa Murawa - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nauki leśne: dr hab.Stanisław Proszyk - Akademia Rolnicza w Poznaniu nauki o kulturze fizycznej: dr hab.Ryszard żukowski - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie nauki o Ziemi: dr hab.Elżbieta Maria Kupczyk - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach dr hab.Ireneusz Jan Lipiarski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie nauki prawne: dr hab.Maria Aniela Jędrzejewska - Uniwersytet Warszawski ks. dr hab. Juliusz Ryszard Sztychmiler - Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie dr hab.Jan Zabłocki - Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie nauki techniczne: dr hab.Bernard Józef Baron - Politechnika śląska w Gliwicach dr hab.Bronisław Tomasz Buczek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab.Andrzej Garbacik - Politechnika Krakowska dr hab.Marek Antoni Janas - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab.Józef Judycki - Politechnika Gdańska dr hab.Andrzej Marian Niewczas - Politechnika Lubelska dr hab.Stanisław Piróg - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab.Jerzy Franciszek Sablik - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach dr hab.Wiesław Subotowicz - Politechnika Gdańska dr hab.Jan żurek - Politechnika Poznańska nauki teologiczne: ks. dr hab. Bogdan Kazimierz Poniży - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sztuki muzyczne: Bohdan Boguszewski - Uniwersytet Szczeciński, Akademia Muzyczna w Poznaniu Filia w Szczecinie Andrzej Bohdanowicz - Akademia Muzyczna w Warszawie Krystyna Borucińska-Żarnecka - Akademia Muzyczna w Warszawie Benedykt Błoński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Renard Czajkowski - Akademia Muzyczna w Poznaniu Mieczysław Dondajewski - Akademia Muzyczna w Poznaniu Krzysztof Langman - Akademia Muzyczna w Gdańsku Artur Milian - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Janusz Stanecki - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Urszula Stańczyk - Akademia Muzyczna w Katowicach Maria Szraiber - Akademia Muzyczna w Warszawie Teresa Żylis-Gara - Akademia Muzyczna w Łodzi sztuki plastyczne: Andrzej Bębenek - Akademia Pedagogiczna w Krakowie Bogdan Chmielewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Helena Hryszko - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Andrzej Koss - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Piotr Kurka - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Elżbieta Pakuła-Kwak - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Wiesława Pawelska - Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Julian Henryk Raczko - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Józef Słobosz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Andrzej Wielgosz - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Ewa Zawadzka-Rykała - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie sztuki filmowe: Aleksander Stanisław Błoński - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi sztuki teatralne: Andrzej Żarnecki - Akademia Muzyczna w Łodzi Teatr Polski w Warszawie
Poleć znajomemu