| | |
A | A | A
Czwartek, 18 maja 2000

ODZNACZENIA W PAŁACU PREZYDENCKIM

18 maja 2000 r. Sekretarz Stanu p.o. Szefa Kancelarii Prezydenta RP Ryszard. R. Kalisz, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, wręczył ordery i odznaczenia zasłużonym członkom Państwowej Komisji Wyborczej i pracownikom Krajowego Biura Wyborczego. W uroczystości uczestniczyli także: Ferdynand Rymarz, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, członkowie kierownictwa, pracownicy. W uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz instytucji demokratycznego państwa prawa, odznaczeni zostali: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - Piotr Czajkowski, Tadeusz Dominczyk, Stanisław Kosmal, Henryk Kwiecień, Tadeusz Porębski, Zdzisław Skaruz, Bohdan Szcześniak, Henryk Szczypek, Władysław Urbański, Czesław Walczyk, Andrzej Wróblewski, Tadeusz Żyznowski Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - Alicja Bartosiewicz, Mirosława Ekiert, Hanna Głębowska, Zdzisława Romańska, Stanisław Zabłocki Złotym Krzyżem Zasługi - Andrzej Florczyk, Grażyna Majerowska-Dudek, Halina Wal Srebrnym Krzyżem Zasługi - Marian Piątek, Alfred Szponarski, Beata Tokaj. Zwracajac się do odznaczonych minister Ryszard Kalisz powiedział m.in.: Uzasadnieniem tych odznaczeń były trzy słowa - demokratyczne państwo prawa. W tych trzech słowach zawiera się wszystko to, co można powiedzieć o dzisiejszych odznaczonych. Przez dziesięć lat działalności Państwowej Komisji Wyborczej, przez dziesięć lat demokratycznych, wolnych wyborów w Polsce, Państwo tu stojący działaliście na rzecz takiego przeprowadzenia wyborów, by wszystko było wolne, zgodne z przepisami, demokratyczne, powszechne, i by miało przeświadczenie, że wszystkie procedury zostały dochowane i że wszystko odbyło się zgodnie z prawem i zgodnie z zasadą demokratycznego państwa prawnego. Państwowa Komisja Wyborcza powstała po Okrągłym Stole, wtedy, kiedy w Polsce stan demokracji, był taki, że niezbędny był organ, który mógł gwarantować, że całe procedury wyborcze będą przeprowadzane zawsze w sposób w pełni demokratyczny. Tych wyborów było już dużo. Państwo cały czas funkcjonowaliście i na biężąco rozwiązywaliście problemy, które były, wszystkie swoje siły i staranność przeznaczając na to, by służyć Rzeczypospolitej. W każdym demokratycznym państwie, tego rodzaju działalność, jak działalność organów przeprowadzających wybory, to służba temu państwu. 10 lat po Okrągłym Stole możemy powiedzieć, że Państwowa Komisja Wyborcza dobrze zasłużyła się demokracji Rzeczypospolitej, że członkowie PKW, członkowie wojewódzkich komisji wyborczych dobrze zasłużyli się Rzeczypospolitej. Dzisiaj Rzeczpospolita chciała Was uhonorować i podziękować za wszystko, co w ramach Waszej działalności w organach wyborczych przez te dziesięć lat robiliście. Chciałem złożyć serdeczne gratulacje w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
Poleć znajomemu