| | |
A | A | A
Wtorek, 5 grudnia 2000

NOMINACJE PROFESORSKIE W PAŁACU PREZYDENCKIM

5 grudnia 2000 roku w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim i pracownikom nauki: nauki biologiczne: dr hab. Andrzej Fryderyk Falniowski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Mieczysław Kuraś Uniwersytet Warszawski dr hab. Adam Nadachowski Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie nauki chemiczne: dr hab. Lechosław Łomozik Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nauki ekonomiczne: dr hab. Grzegorz Witold Gołembski Akademia Ekonomiczna w Poznaniu dr hab. Marian Gorynia Akademia Ekonomiczna w Poznaniu dr hab. Andrzej Kaźmierczak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Eugeniusz Niedzielski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Stanisław Szumpich Politechnika Łódzka-Filia w Bielsku - Białej dr hab. Ryszard Stanisław Zieliński Akademia Ekonomiczna w Poznaniu nauki farmaceutyczne: dr hab. Katarzyna Justyna Kieć-Kononowicz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nauki fizyczne: dr hab. Czesław Radzewicz Uniwersytet Warszawski nauki humanistyczne: dr hab. Tomasz Tadeusz Czarnecki Uniwersytet Gdański dr hab. Jerzy Duma Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Marcin Teodor Fabiański Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Małgorzata Hendrykowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Tomasz Kizwalter Uniwersytet Warszawski dr hab. Jacek Lech Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Teresa Łoś-Nowak Uniwersytet Wrocławski dr hab. Marian Franciszek Malikowski Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie dr hab. Ewa Bożena Marynowicz-Hetka Uniwersytet Łódzki dr hab. Stefan Mieszalski Uniwersytet Warszawski dr hab. Wanda Felicja Nowakowska Uniwersytet Łódzki dr hab. Maria Teresa Semeniuk-Polkowska Uniwersytet Warszawski dr hab. Jan Sobczak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Marcela Kazimiera Świątkowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Przemysław Urbańczyk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Józef Wiktorowicz Uniwersytet Warszawski dr hab. Weronika Wilczyńska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nauki leśne: dr hab. Jan Zajączkowski Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie nauki matematyczne: dr hab. Ewa Damek Uniwersytet Wrocławski nauki medyczne: dr hab. Włodzimierz Eligiusz Baranowski Akademia Medyczna w Lublinie dr hab. Piotr Teodor Bażowski Śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab. Roman Jaworski Klinika Chirurgiczna Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dr hab. Zenon Dionizy Mariak Akademia Medyczna w Białymstoku dr hab. Danuta Jolanta Piątowska Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Lech Polis Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi dr hab. Jolanta Ewa Rabe-Jabłońska Akademia Medyczna w Łodzi nauki o kulturze fizycznej: dr hab. Tadeusz Stanisław Koszczyc Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Ryszard Panfil Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Łucja Pilaczyńska-Szczęśniak Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu nauki o Ziemi: dr hab. Jerzy Makowski Uniwersytet Warszawski nauki prawne: dr hab. Bogdan Roman Dolnicki Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Jerzy Andrzej Jaskiernia Akademia Świętokrzyska w Kielcach nauki rolnicze: dr hab. Adam Kaczor Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Wiesław Józef Kosiński Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Seweryn Teodor Kukuła Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dr hab. Jan Pikul Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Aleksandra Kazimiera Sawicka Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Czesław Szafrański Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska Akademia Rolnicza w Lublinie nauki techniczne: dr hab. Marek Dollar Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Jerzy Witold Kątcki Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie dr hab. Jerzy Lis Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Eugeniusz Ranatowski Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy dr hab. Andrzej Stefan Zieliński Politechnika Gdańska nauki weterynaryjne: dr hab. Henryk Kobryń Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Prezydent RP, składając gratulacje nowo mianowanym profesorom, powiedział m.in.: Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe - jesteście państwo ostatnimi profesorami mianowanymi w XX wieku. Nie wiem czy ta świadomość będzie pomagała Wam w pracy, ale myślę, że o takiej sympatycznej symbolice, warto pamiętać. Wydaje mi się, że ludzie nauki mają szczególny powód, aby patrzeć na to, co już się wydarzyło i mieć uzasadnioną satysfakcję z trzymanych w dłoniach nominacji profesorskich, gdyż to pokazuje, że swojego czasu nie straciliście - osiągnęliście wyznaczone sobie cele. Jestem przekonany, że macie świadomość, iż otwiera się przed nami bardzo szczególny czas w historii świata, historii Polski oraz instytucji, z którymi jesteście związani. Jestem pewny, że nauka i edukacja będą odgrywały najistotniejszą rolę w kolejnych dekadach. Jestem przekonany, że o sile społeczeństwa, o sile państwa nie będzie stanowiła ani siła militarna ani zasoby naturalne, ale siła intelektu i poziom wykształcenia narodu. Wierzę, że Wasze dzisiejsze nominacje profesorskie nie są ani finałem ani podsumowaniem Waszych karier, ale zachętą do dalszej pracy i podejmowania kolejnych wyzwań
Poleć znajomemu