| | |
A | A | A
Wtorek, 14 listopada 2000

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STYPENDIÓW Z FUNDUSZU POMOCY MŁODYM TALENTOM JOLANTY I ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKICH

14 listopada 2000 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów z Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. W tegorocznej, czwartej edycji przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów z całej Polski wpłynęło ponad 630 wniosków. Komisja Funduszu przyznała 50 stypendiów na łączną sumę 142 tysiące złotych oraz dwie nagrody rzeczowe: skrzypce i komputer. Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich powstał w 1997 roku i działa w ramach Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier". Stypendia przyznawane są w roku dzieciom i młodzieży w wieku 10-18 lat szczególnie wyróżniającym się i uzdolnionym. Są one wręczane przez Prezydenta RP podczas listopadowych obchodów Święta Niepodległości. Liczba nagradzanych młodych talentów stale wzrasta. Po raz pierwszy - w 1997 roku stypendia otrzymało 11 uczniów na łączną kwotę 30 tys. złotych. Rok później w Pałacu Prezydenckim uhonorowano już 34 młode, utalentowane osoby, którym przyznano nagrody pieniężne warte w sumie 70 tys. złotych. Lista laureatów Funduszu Młodych Talentów Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich w 2000 roku, uhonorowanych stypendium po 3 tys. złotych. 2. .Daria AWĘCKA lat 16 ze Szczecina . Jest dzieckiem autystycznym, które w malowaniu i rysowaniu odnajduje radość. Ta forma artystycznej wypowiedzi ułatwia jej kontakt z otoczeniem a wysoki poziom prac sprawia, że zbiera pochwały z ust znawców sztuki. Daria jest autorką 3 wystaw indywidualnych, posiada liczne dyplomy i nagrody. 3. Olga BARDAN lat 18 z Kolbuszowej Laureatka 3 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Rodzina w wirach historii. Wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Kultura i Historia Żydów Polskich i konkursach o Janie Pawle II. 4. Jakub BLADOWSKI lat 16 z Morąga. III miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym, laureat Kangura matematycznego. 5. Eliza CELOCH lat 15 z Ełku. Absolwentka muzycznej Szkoły Podstawowej I Stopnia. II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym. Zdobyła wiele wyróżnień literackich. 6. Sylwia CHORĄZY lat 18 z Łubianki. Autorka dwóch tomików wierszy, wydanych i pozytywnie ocenionych przez recenzentów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Sylwia od wczesnego dzieciństwa walczy z bardzo ciężką chorobą. 7. Jan Jakub CHROMIEC lat 15 z Olsztyna. Zdobył I nagrodę w makroregionalnych przesłuchaniach instrumentów dętych. Laureat konkursu wiedzy o muzyce i konkursu jęz. niemieckiego w Instytucie Goethego. 8. Paulina DADUN lat 13 z Paszków Małych. Laureatka Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Ojciec Święty w Oczach Dzieci". Zdobywczyni licznych nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i lokalnych. 9. Katarzyna DUSZAK lat 12 z Wisły. Pisze wiersze, baśnie, opowiadania i samodzielnie je ilustruje. Laureatka wielu wyróżnień w konkursach literackich i plastycznych. Prowadzi badania w dolinie Wisły, oznaczając roślinność tej okolicy. Jest autorką zielnika. 10. Paweł EJSMONT lat 12 z Giżycka. Laureat wielu konkursów matematycznych, historycznych, interdyscyplinarnych, a także humanistycznych. Pasjonuje się geometrią przestrzenną. Wspólnie z kolegami zorganizował wystawę : "Matematyczne igraszki z kartką papieru" 11. Małgorzata FIUTEK lat 15 z Wyszobora. Jest finalistką wojewódzkich konkursów przedmiotowych z jęz. polskiego i matematyki. Pisze scenariusze i reżyseruje przedstawienia teatralne. 12. Barbara FURGAŁ lat 15 z Tarnowa. Laureatka woj. konkursu przedmiotowego z historii. 13. Agnieszka GARNIEWICZ lat 11 z Poznania, która należy do grona najlepiej zapowiadających się pianistów najmłodszej generacji. 14. Jakub GNIAZDOWSKI lat 13 z Żabowa. Laureat wojewódzkiego i finalista Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Zakwalifikował się do półfinału Międzynarodowych Mistrzostw Francji w Grach Matem. i Logicznych, odnosi sukcesy w konkursie Kangur Matem. 15. Sylwia JAŚKOWIEC lat 14 z Osieczny. Jest mistrzynią młodzików w narciarstwie biegowym. Została objęta programem przygotowań do Olimpiady Zimowej Turun 2006. 16. Dawid JARZYŃSKI z Tych lat 15. Klarnecista. Zdobywca wielu nagród w regionalnych i makroregionalnych konkursach. 17. Dominika KRYJAK lat 15 z Woli Osowińskiej. Laureatka Ogólnop. Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Pisze wiersze i opowiadania, zdobywa wyróżnienia w konkursach literackich. Wygrała woj. konkurs Moja gmina. Rozpoczęła naukę w klasie europejskiej. 18. Łukasz KOWALSKI lat 16 z Korfanowa. Uzdolniony fizyk, laureat konkursu fizycznego i XV Ogólnop. Na Pracę z Fizyki. 19. Sebastian KOT lat 13 z Lublina. Uzdolniony matematyk. Laureat konkursu matematycznego Kangur. 20. Dawid KOWALCZYK lat 16 z Krakowa. Dzielnie walcząc z chorobą zdobywa tytuł laureata w konkursach matematycznych i ekologicznych. 21. Jakub Mateusz KOWALSKI lat 15 z Raciborza. Jest laureatem konkursów: chemicznego, biologicznego, ekologicznego, fizycznego i matematycznego. 22. Łukasz KAŁUZA lat 17 ze wsi Nędza -Górki Śląskie. Laureat licznych olimpiad geograf. i matem. 23. Jacek KORTUS lat 12 z Poznania. Pianista, zdobywca III nagrody w dwóch międzynarodowych konkursach pianistycznych. 24. Patryk KRAŚNIEWSKI lat 11 z Szamotuł. Otrzymał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu muzycznego na XXI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym MUSICAL DE FRANCE w Paryżu. 25. Dorota ODROBNA lat 16 z Łaszczyna. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów plastycznych. Otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym w Macedonii . 26. Anna OSIŃSKA lat 14 z Gdańska. Laureatka licznych ogólnopolskich konkursów plastycznych. Wielokrotnie zakwalifikowana do konkursów międzynarodowych. 27. Renata OGONEK lat 13 z Przedborza Koła. Brała udział i zdobywała liczne nagrody w konkursach biolog., matem. i plastycznych. 28. Anna PAWLAK lat 18 z Radomia. Zdobywała nagrody specjalne w konkursach krajoznawczych, historycznych. Posłanka na Sejm Dzieci i Młodzieży. 29. Joanna PAPMEL lat 15 z Kłody Górawskiej. Jej pasją jest biologia. Laureatka licznych konkursów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 30. Igor STANEK lat 15 z Nowego Sącza. Ambitny badacz przyrody. Zwycięzca w woj. konkursie "Mój las". Autor i redaktor gazetki dla młodzieży "Ziółko". 31. Anna PIKULSKA lat 15 z Opola. Zdobywczyni I miejsca w ubiegłorocznym III Konkursie Polskiej Muzyki Organowej XX wieku w Legnicy. 32. Błażej SROKA lat 14 z Ciechawy. Laureat VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Kraków 2000. 33. Krystian STACHEWICZ lat 15 z Działdowa. Laureat konkursu polonistycznego, olimpijczyk- jęz. polski, angielski, historia, geografia, chemia. 34. Mateusz SZULIK lat 13 z Jejkowic. Zdobywca brązowego medalu w III Międzynarodowych Mistrzostwach Modeli Plastycznych Halemba 2000 35. Norbert SITKO lat 15 z Zagłobic. Interesuje się matem., inform. i chemią. Jest laureatem i finalistą licznych konkursów. Otrzymał wyróżnienie w konkursie "Europa w szkole" 36. Marcin TOFEL lat 18 z Opola. Najmłodszy laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, uczestnik zawodów 3 st. Olimpiady Filozoficznej. Jako uczeń 3 klasy został wolnym słuchaczem na Wydziale Matem Uniwersytetu Opolskiego. 37. Aleksander TEMKIN lat 14 z Warszawy. Stypendysta Funduszu na Rzecz Dzieci. 38. Łukasz TREPCZYNSKI lat 15 z Radomska. Laureat wielu konkursów ogólnopolskich i regionalnych, tegoroczny zdobywca IV nagrody na III Ogólnop. Konkursie Pianistycznym w Krakowie. 39. Jacek TOMCZAK lat 10 ze Śremu. Wszechstronnie uzdolniony uczeń, szachista, Mistrz Europy Przedszkolaków, Mistrz Polski Juniorów do lat 10. 40. Piotr ULASIUK lat 12 z Dąbrowicy Małej. Uzdolniony matematyk, finalista eliminacji Miedzynar. Mistrzostw we Francji w Grach Matem. Zwycięzca w woj. podlaskim w Konkursie Kangur. 41. Izabela WARZECHA lat 15 z Rybnika. Laureatka woj. konkursów jęz. polskiego i rejonowych konkursów plastycznych. Otrzymała nagrodę Prezydenta Rybnika. 42. Jan WIECZOREK lat 12 Mimo swego wieku ukończył już I kl. Gimnazjum, absolwent szkoły muz., doszedł do III etapu olimpiady matem., 14 w konkursie Mat 2000, wyróżnienia w ogólnop. konkursach literackich. 43. Agnieszka WRONOWSKA lat 15 z Giżycka. Wszechstronnie uzdolniona. Jest laureatką licznych konkursów i olimpiad, w tym woj. olimpiady jęz. rosyjskiego. 44. Katarzyna WOZNICA lat 18 z Wrocławia. Członkini Orkiestry Młodzieżowej Polaris Ensabl Fundacji Iris. Laureatka I miejsca w tegorocznym konkursie muzyki współczesnej we Wrocławiu. 45. Wojciech ZAREMBA lat 12 z Kluczborka. Trzykrotny finalista Międzynar. Mistrzostw Francji w Grach Matem. Będąc ucz kl. V zdał egzamin do Gimnazjum. Najlepszy chemik w szkole. 46. Mateusz ZAWADZKI lat 15 z Babic. Uzdolniony matematyk, finalista i laureat konkursów matem., członek Kadry Juniorów Młodszych Małopolski w brydżu sportowym. 47. Ewa ZEGLER lat 15 z Żegot. Jej pasją jest astronomia. Dwukrotna laureatka konkursu astronom. - astronautycznego organizowanego przez olsztyńskie planetarium. Stypendia po 2 tys. zł. otrzymali: 49. Magdalena DUDEK lat 17 z Częstochowy. Wielokrotna finalistka konkursów z jęz. ang. Laureatka konkursu z biologii. Autorka pracy "Stan zanieczyszczeń atmosferycznych okolic Częstochowy badany metodami bioindykacji" 50. Jerzy DUDEK lat 15 z Częstochowy . Laureat "Kangura", woj. konkursu przedmiotowego z historii, a także z jęz. ang. Komputer odebrał: 51. Lech STAWIKOWSKI lat 14 z Wrocławia. Laureat licznych konkursów i olimpiad matem. i fiz. Reprezentował Polskę na XIV Międzynarodowych Mistrzostwach Francji w Grach Matem. i Log. Skrzypce otrzymała: 52. Agata ZWIERZCHLEWSKA lat 13 z Poznania. Niezwykle utalentowana skrzypaczka, wirtuozeria. Wyróżniona i nagradzana wielokrotnie w Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym. Podczas uroczystości prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in.: Dla nas, dla mojej Małżonki, dla mnie, ale jak sadzę i Rady Funduszu Pomocy Młodym Talentom, jak i wszystkich, którzy decydują o tych stypendiach, jest to dzień wyjątkowo bliski, szczęśliwy i jestem rad, że w kolejnym roku mojej prezydentury mogę tu, w Pałacu wręczyć dyplomy i stypendia zdolnej polskiej młodzieży. To nie przypadek, że te nagrody są wręczane wraz ze Świętem Niepodległości, czasami dzień wcześniej, czasami dzień później, ale zawsze kiedy 11 listopada myślimy o Polsce, która odzyskała niepodległość przed 82 laty, myślimy również, co zrobić, aby ta niepodległość była jak najsilniejsza, dawała nam poczucie i bezpieczeństwa i siły. I kiedy oddamy honor wszystkim historycznym bohaterom i kiedy pochylimy się nad Grobem Nieznanego Żołnierza, kiedy wypowiemy wszystkie słowa, jakie przy tej okazji należy powiedzieć, to wracamy do prostego, ale jakże ważnego przekonania, że siłą polskiego narodu, że nasze bezpieczeństwo, niepodległość zależy od tych talentów, które swoją pracowitością i wytrwałością najlepiej potrafią służyć ojczyźnie. Stypendia, które dzisiaj wręczyliśmy są w rękach młodych ludzi, młodych talentów, tych którzy w świecie pokoju będą decydować o naszych wspólnych narodowych możliwościach To jest ogromna nadzieja ze strony nas wszystkich tu obecnych, ze strony wszystkich Polaków, że swoich talentów, drogie dziewczyny i chłopcy nie zmarnujecie, że wykorzystacie te możliwości, które stoją przed Wami. Tego Wam wszystkim i Waszym rodzicom i wychowawcom życzę. Oby te możliwości, które są w Was zostały dla waszej satysfakcji i dla naszego wspólnego pożytku dobrze wykorzystane. Chcę również powiedzieć, że stypendia przyznawane przez Fundusz pomocy Młodym Talentom, Fundusz utworzony przez moją małżonkę z moim udziałem, finansowany przez Fundację mojej Małżonki stara się zrealizować bardzo konkretne zadanie, aby pomoc materialna płynęła do młodzieży przede wszystkim z tych środowisk, gdzie jest najtrudniej, gdzie jest biedniej, gdzie jest często przekonanie o tym, że tych perspektyw i szans nie ma za wiele. I za to Tobie Jolu i Fundacji i jurorom i wszystkim, którzy o tych stypendiach decydowali jestem naprawdę wdzięczny, ze te stypendia trafiły do tak szerokiej reprezentacji całej Polski, od północy po południe, od wschodu na zachód, małych miejscowości małych wiosek. Za to wszystkim Państwu należą się słowa szacunku, a tej młodzieży, która przyjechała z najróżniejszych zakątków Polski nasze najlepsze życzenia.. Chciałbym również wyrazić moją ogromną wdzięczność, że wśród stypendystów jest także młodzież, która nie tylko kształci się, ale pokonuje kłopoty jakie przynoszą choroby, jakie przynosi niepełnosprawność. To dodrze, że tych ludzi widzimy, że są wśród nas, że ich widzimy, że mogą się rozwijać na tych samych warunkach, ale z naszym wsparciem i pomocą. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam, aby kolejna edycja przyznania stypendiów dla utalentowanej młodzieży mogła się odbyć. Chcę wyrazić słowa szacunku dla obecnych tu sponsorów, bez których wsparcia nie było by to możliwe. Jak widzicie Państwo to naprawdę wielkie dzieło, które nie tylko nas wzrusza, ale jest wielką i potrzebną inwestycją na przyszłość (...). Na koniec chciałbym się zwrócić do młodych ludzi, którzy otrzymali stypendia- wytrwajcie. Sukcesy są przyjemne, ale nie da się ich osiągnąć bez wysiłku. Wy pokazaliście, że stać was na to, aby sukcesy odnosić. Dzisiaj życzę Wam wytrwałości, życzę Wam siły, życzę wam siły, życzę Wam zrozumienia wśród najbliższych i życzę Wam wsparcia ze strony pedagogów, którzy czasami potrafią talenty cudownie oszlifować, ale czasami potrafią zniechęcić do dalszych prac. Oby Polska była krajem wielu oszlifowanych talentów, oby Polska była krajem, gdzie młodzi ludzie widzą szanse dla swojego rozwoju, oby Polska była krajem, w którym możemy korzystać z Was, z młodego pokolenia, które pokazuje jak wiele potrafi. Jesteśmy zadowoleni z tego, co już zrobiliście i chcielibyśmy być dumni z tego, co uczynicie w przyszłości. Tego prezydent, jego małżonka, tego Wam wszyscy obecni na tej uroczystości z całego serca życzą. Małżonka Prezydenta Jolanta Kwaśniewska zwracając się do młodzieży powiedziała Jestem szczęśliwa, że już po raz czwarty możemy w Pałacu Prezydenckim wręczyć Stypendia Pary Prezydenckiej. Jest mi tym bardziej miło, że jest to największy prywatny fundusz ,który przyznaje największą liczbę stypendiów. Postanowiliśmy uhonorować dzieci utalentowane, uzdolnione w jakiejś jednej dowolnej dziedzinie. Nie chodziło nam o to, aby młody człowiek uzyskiwał dyplom z czerwonym paskiem, aby był prymusem we wszystkich dziedzinach. Wystarczało nam, kiedy czytaliśmy kwestionariusze wypełnione przez Was z ogromnym pietyzmem, których napłynęły do nas dziesiątki. Byliśmy w ogromnej rozterce, czytając nadesłane opisy zastanawialiśmy się, czasem toczyliśmy spory, czy powinniśmy nagradzać dzieci z dużych miast, czy wszystkie przyznać dzieciom z małych ośrodków, czy wręcz dzieciom wiejskim. Przeważały różne przesłanki.
Poleć znajomemu