| | |
A | A | A
Wtorek, 18 sierpnia 1998

Posiedzenie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

18 sierpnia 1998 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. W posiedzeniu uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Wielki Mistrz Orderu Odrodzenia Polski Aleksander Kwaśniewski. Prezydent powołał na drugą kadencję Kapituły Orderu Odrodzenia Polski Kazimierza Dejmka i prof. Andrzeja Ajnenkiela. Nowymi członkami Kapituły zostali prof. Leszek Kubicki i prof. Jerzy Pomianowski. Gratulując nowo powołanym członkom Kapituły Aleksander Kwaśniewski powiedział, że podstawowym zadaniem Kapituły jest opiniowanie wniosków o nadanie Orderu, z którymi do Prezydenta RP wystąpił Prezes Rady Ministrów. Prezydent podkreślił, że oczekuje, iż Kapituła będzie go wspierać w dążeniu do utrzymania wysokiej rangi Orderu Odrodzenia Polski poprzez dokonywanie surowych i obiektywnych ocen przedstawionych do zaopiniowania wniosków. Kapituła ponownie wybrała na stanowisko Kanclerza Orderu Kazimierza Dejmka a na stanowisko Sekretarza prof. Andrzeja Ajnenkiela. Kapituła zaopiniowała 165 wniosków o nadanie Orderu Odrodzenia Polski, z którymi do Prezydenta RP wystąpił Prezes Rady Ministrów.
Poleć znajomemu