| | |
A | A | A
Czwartek, 2 lipca 1998

Nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski postanowieniem 2 lipca 1998 roku wręczył w Pałacu Prezydenckim 59 nominacji profesorskich. Podczas uroczystości prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział: Jestem przekonany, że nominacje są w najlepszych rękach, że są dowodem wielu osiągnięć, które są nie tylko waszym osobistym dorobkiem, ale również składają się na nasze wspólne polskie osiągnięcia.(...) Nominacje profesorskie są zawsze okazją, żeby przypomnieć nam wszystkim, którzy podejmują decyzję, którzy zasiadają w parlamencie, rządzie i od których zależy sposób finansowania edukacji w Polsce, że los Polski dziś jest związany z tym co będzie prezentować polska nauka, polskie szkolnictwo wyższe, polski system edukacji. Polska stoi przed wielkimi szansami. Te szanse to rozwijająca się demokracja, gospodarka, która ma dużą dynamikę, ale także nasze wejście do struktur europejskich, zapewnienie Polakom bezpieczeństwa poprzez właściwe sojusze, wejście Polski do NATO i najlepsze stosunki z sąsiadami.(...) Nauka, edukacja, szkolnictwo wyższe, badania naukowe, wdrożenia badań naukowych, postęp to będą dziedziny decydujące o pozycji naszego kraju, naszego społeczeństwa w przyszłości. W imieniu nominowanych podziękował prof. Andrzej Bałandynowicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Lista nominowanych profesorów postanowieniem Prezydenta RP z 18 czerwca 1998 roku. nauki biologiczne: Lidia BRYDAK - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Halina MORDARSKA - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu Grzegorz Władysław WĘGRZYN - Uniwersytet Gdański nauki ekonomiczne: Kazimierz KUCIŃSKI - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Józef MISALA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Halina TOWARNICKA - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu nauki farmaceutyczne: Mieczysław Maria GÓRECKI - Akademia Medyczna w Poznaniu nauki fizyczne: Andrzej Ludwik KOWALSKI - Uniwersytet Gdański Jacek KREŁOWSKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Jerzy Andrzej PRZYSTAWA - Uniwersytet Wrocławski Antoni SYM - Uniwersytet Warszawski nauki humanistyczne: Wojciech Michał CHLEBDA - Uniwersytet Opolski Jerzy Stefan CHŁOPECKI - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Krystyna Marcjanna DURAJ-NOWAKOWA- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Jerzy JARZĘBSKI - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ryszard KOŚCIELAK - Uniwersytet Gdański Jerzy MALINOWSKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Irena Cecylia MARYNIAK - Instytut Slawistyki PAN w Warszawie Iryda PABIS - Instytut Slawistyki PAN w Warszawie Piotr RADZIKOWSKI - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach Jan Piotr RUSIECKI - Uniwersytet Warszawski nauki medyczne: Bogdan CHAZAN - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Zygmunt Józef DOMAŃSKI - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Mieczysław Andrzej KOMARNICKI - Akademia Medyczna w Poznaniu Tadeusz Czesław MAZUR - Akademia Medyczna w Poznaniu Jerzy Andrzej MOCZKO - Akademia Medyczna w Poznaniu Krystyna Zofia OLCZYK - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach Elżbieta Bogumiła RONIN-WALKNOWSKA - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Józef Piotr RYŻKO - Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie Roman WACHOWIAK - Akademia Medyczna w Poznaniu nauki o kulturze fizycznej: Ewaryst JASKÓLSKI - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nauki o Ziemi: Sławomir Maksymilian PISKORZ - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie nauki prawne: Andrzej BAŁANDYNOWICZ - Uniwersytet Warszawski Zdzisław CZESZEJKO-SOCHACKI - Uniwersytet w Białymstoku nauki rolnicze: Jerzy Andrzej GRUSZCZYŃSKI - Akademia Rolnicza w Krakowie Stanisław Józef GWIAZDA - Protein Technologies International w Warszawie Józef KLEWIEC - Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Jerzy KORTZ - Akademia Rolnicza w Szczecinie Stefan MARTYNIUK - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Stefan Rajmund SZCZUKOWSKI - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie nauki techniczne: Jan HANKUS - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Agnieszka MUSZYŃSKA - Bently Rotor Dynamics Research Corporation, Nevada USA Bernard NOWAK - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Michał SYCZEWSKI - Politechnika Warszawska Piotr WACH - Politechnika Opolska Stanisław WINCENCIAK - Politechnika Warszawska Bohdan ZADROGA - Politechnika Gdańska Zbigniew Tomasz ŻUREK - Politechnika Krakowska
Poleć znajomemu