| | |
A | A | A
Wtorek, 10 listopada 1998

Obchody 80. rocznicy odzyskania niepodległości

Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego 10 listopada na uroczyste obchody 80-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości do Warszawy przybyli prezydenci: Estonii - Lennart Meri, Litwy - Valdas Adamkus, Łotwy - Guntis Ulmanis, Ukrainy - Leonid Kuczma, Węgier Arpad Göncz. (Prezydent Rumunii Emil Constantinescu przybędzie 11 listopada bezpośrednio na uroczystości na Plac Marszałka Piłsudskiego). 10 listopada, w przeddzień 80 rocznicy odzyskania niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wziął udział we wspólnym posiedzeniu Sejmu i Senatu RP, a następnie w Muzeum Narodowym otworzył rocznicową wystawę poświęconą Ignacemu Paderewskiemu i Józefowi Piłsudskiemu. "Jest to wystawa nie tylko okolicznościowa, ale także symboliczna - powiedział prezydent Aleksander Kwaśniewski. Otwieram wystawę poświęconą dwóm wielkim Polakom w tym samym momencie, kiedy w Brukseli podpisujemy dokumenty rozpoczynające polskie negocjacje o wejście do Unii Europejskiej. Gdyby zastanowić się, jak najlepiej spełnić testament Marszałka Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to sądzę, że zapewnieniem Polsce pomyślnego rozwoju i bezpieczeństwa w następnych dziesiątkach, a wierzę, że nawet w setkach lat. Symbolika tej wystawy dotyczy także atmosfery odzyskania niepodległości i szczególnej cechy, która wtedy Polaków charakteryzowała - umiejętności porozumienia się w sprawie dla nich najważniejszej - niepodległości. Ta niepodległość była tworzona przez ludzi tak różnych, pochodzących z różnych obozów i stron, jak Marszałek Józef Piłsudski, jak Roman Dmowski, jak Ignacy Paderewski, jak Ignacy Daszyński, jak Wincenty Witos, ale reprezentujących ten sam duch troski i odpowiedzialności i tę samą wizję, że Polska po 123 latach może być suwerenna i niepodległa. I niech w tej symbolice będzie również zawarta nauka dla nas, że dla spraw najważniejszych trzeba się porozumiewać, trzeba pracować wspólnie" - powiedział prezydent Aleksander Kwaśniewski. W przedzień Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył ordery i odznaczenia wybitnym Polakom. Odznaczeni zostali: Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski - Jan Szczepański - w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za działalność publiczną i społeczną, - Stefan Tarnawski - w uznaniu wybitnych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności społecznej i kombatanckiej. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski - ksiądz biskup polowy generał dywizji Sławoj Leszek Głódź - za wybitne zasługi w służbie duszpasterskiej w Wojsku Polskim, za działalność społeczną, - Jerzy Has - w uznaniu wybitnych osiągnięć w działalności artystycznej oraz za zasługi w pracy dydaktycznej, - Józef Hen - za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy literackiej, - Stanisław Kukuryka - za wybitne zasługi dla budownictwa, za osiągnięcia w działalności publicznej, - ksiądz Zachariasz Łyko - w uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowej i dydaktycznej, za osiągnięcia w działalności publicznej i społecznej, - Henryk Samsonowicz - w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za osiągnięcia w działalności publicznej, - Stanisław Skrowaczewski - w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości kompozytorskiej, - Tadeusz Ulatowski - za wybitne zasługi dla ruchu olimpijskiego, za osiągnięcia sportowe, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski - Maciej Gąsienica - za wybitne zasługi i poświęcenie w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, - Jerzy Lewiński - za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, - Andrzej Majewski - za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w pracy twórczej, - Jerzy Maksymiuk - za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej, - Maria Maleszewska - za wybitne zasługi dla ruchu olimpijskiego, za osiągnięcia sportowe, - Jerzy Mellibruda - za wybitne zasługi w działalności na rzecz wychowania w trzeźwości oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, - Daniel Olbrychski - za wybitne zasługi w pracy artystycznej, - Andrzej Rottermund - w uznaniu wybitnych zasług dla kultury narodowej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa - Irena Santor - za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej, - Józef Szewczyk - za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - Jan Błoński - za wybitne zasługi dla rozwoju literatury, - Barbara Borys - Damięcka - w uznaniu wybitnych zasług w twórczości telewizyjnej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Telewizji Polskiej, - Stanisław Gąsienica Wawrytko - za wybitne zasługi i poświęcenie w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, - Wiesław Myśliwski - za wybitne zasługi w twórczości literackiej, - Henryk Opałka - za wybitne zasługi w działalności artystycznej, - Teresa Wereżyńska - Bolińska - za wybitne zasługi w dzałalności na rzecz przeciwdziałania narkomanii, za niesienie pomocy osobom uzależnionym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - pułkownik Stanisław Babiak - za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju, - ksiądz podpułkownik Michał Dudicz - za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności na rzecz ruchu ekumenicznego w Polsce, - Marek Górski - za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju ekologii, - młodszy inspektor Jerzy Kluczny - za wybitne zasługi w działalności na rzecz utrzymania ładu i porządku publicznego, za osiągnięcia w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, - Gustaw Krawczyk - za osiąganie wysokich wyników w produkcji rolnej, za wybitne zasługi w działalności społecznej, - Jerzy Langer - za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, - Anna Podniesińska - za wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej, za zasługi w pracy społecznej i charytatywnej, - Ferdynand Ruszczyc - w uznaniu wybitnych zasług dla kultury narodowej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa, - Witold Sobociński - w uznaniu wybitnych osiągnięć w działalności artystycznej oraz za zasługi w pracy dydaktycznej - Zbigniew Wojewódzki - za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej oraz za zasługi i poświęcenie w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, Złotym Krzyżem Zasługi - Grażyna Bukowska - Gruszczyńska - za zasługi w pracy zawodowej oraz osiągnięcia w twórczości telewizyjnej. - Zbigniew Deptuła - za osiąganie wysokich wyników w produkcji rolnej, za zasługi w działalności społecznej, - starszy chorąży sztabowy Ryszard Duda - za zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju. Wieczorem prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wraz z małżonką oraz zaproszeni prezydenci Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Węgier wzięli udział w uroczystym koncercie w Teatrze Wielkim w Warszawie. Po koncercie prezydent RP wraz z małżonką wydał w Pałacu Prezydenckim uroczysty obiad, w którym wzięli udział prezydenci Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Węgier, premier Jerzy Buzek z małżonką, marszałek Sejmu Maciej Płażyński z małżonką oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, rządu, Kościołów, sądownictwa, wojska, a także przedstawiciele środowisk środowisk kultury i nauki, biznesu, mediów, działacze społeczni. Na początku obiadu toasty wygłosili prezydenci RP Aleksander Kwaśniewski i Węgier Arpad Göncz. (teksty przekazujemy oddzielnie)
Poleć znajomemu