| | |
A | A | A
Wtorek, 23 marca 1999

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

23 marca 1999 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim 89 aktów nadania tytułu naukowego profesora.nauczycielom akademickim i pracownikom nauki. Zwracając się do nowo mianowanych profesorów Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in. Zacznę od gratulacji za osiągnięcia, za pracę, która została dzisiaj uwieńczona nominacją profesorską. Jest to Wasze osobiste święto (...). To Wasz wysiłek, Wasze talenty, Wasze poświęcenie przyniosły efekt i dają Wam zasłużoną satysfakcję, a nam wszystkim poczucie, iż, oto mamy wieki potencjał umysłów, talentów, który służy całej Rzeczpospolitej (...). Pozwólcie państwo, że powiem coś , co wydaje się oczywiste, iż edukacja, szkolnictwo wyższe, rozwój techniki , to są te dziedziny, które w istocie decydują o stanie państwa, stanie gospodarki, poziomie społeczeństwa, a co za tym idzie decydują o miejscu każdego kraju na świecie. Chciałbym, żeby Polska z tego potencjału jaki mamy korzystała lepjej. Żebyśmy od słów potrafili przejść do konkretów, decyzji, faktów, które by satsfakcjonowały środowisko naukowe, szkoły wyższe, instytuty naukowe (...). Chciałbym, żebyśmy w Polsce zrozumieli, że bez większych nakładów na edukację, naukę , na postęp nakukowo-techniczny , będzie nam bardzo trudno rozwijać się w przyszłości. Jesteśmy w NATO - to daje na poczucie bezpieczeństwa i obecności w gronie tych państw, które są zamożne, staramy się być członkiem Unii Europejskiej i wierzę, że to także stanie się - ale ile będziemy warci w NATO i UE , ile będziemy znaczyć w całym świecie, to jest zależne od poziomu cywilizacyjnego jaki osiągniemy w przyszłości. A poziomu cywilizacyjnego nie odniesiemy bez nauki, kształcenia młodzieży, rozwijania badań naukowych. Mówię to w przekonaniu, że potrafimy zapienić niezbędne środki w następnych latach, że będziemy z większą troską - myślę rządzie, parlamencie - zastanawiać się jak wesprzeć Was w waszej pracy i działalności (...). W imieniu nowo mianowanych głos zabrał profesor Bogdan Rok z Uniwersytetu Wrocławskiego. Lista nowo mianowanych profesorów nauki biologiczne: dr hab. Jerzy Marian Karg - Stacja Badawcza Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Turwi dr hab. Zbigniew Adam Miszalski - Zakład Fizjologii Roślin PAN w Krakowie dr hab. Andrzej Maria Prejs - Uniwersytet Warszawski dr hab. Barbara Rzebik-Kowalska - Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie dr hab. Zdzisław Świderski - Instytut Parazytologii PAN w Warszawie nauki chemiczne: dr hab. Adam Gryff-Keller - Politechnika Warszawska dr hab. Gerhard Edwin Rychlicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Danuta Sęk - Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu nauki ekonomiczne: dr hab. Józef Garczarczyk - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu dr hab. Grzegorz Jerzy Gorzelak - Uniwersytet Warszawski dr hab. Józef Machaczka - Akademia Ekonomiczna w Krakowie dr hab. Jerzy Mika - Akademia Ekonomiczna w Katowicach dr hab. Józef Penc - Politechnika Łódzka dr hab. Kazimierz Perechuda - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu dr hab. Arkadiusz Potocki - Akademia Ekonomiczna w Krakowie dr hab. Tadeusz Trzaskalik - Akademia Ekonomiczna w Katowicach dr hab. Olgierd Tadeusz Wyszomirski - Uniwersytet Gdański nauki farmaceutyczne: dr hab. Jacek Cybulski - Instytut Farmaceutyczny w Warszawie dr hab. Bogusław Jan Hładoń - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Jan Pachecka - Akademia Medyczna w Warszawie nauki fizyczne: dr hab. Ryszard Błaszczyszyn - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Zenon Bochyński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Piotr Jan Kwiek - Uniwersytet Gdański dr hab. Witold Ryba-Romanowski - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu nauki humanistyczne: dr hab. Czesław Andruszko - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Halina Joanna Borzyszkowska - Uniwersytet Gdański dr hab. Andrzej Buko - Uniwersytet Warszawski dr hab. Tadeusz Bolesław Dubicki - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie dr hab. Mieczysław Jackiewicz - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie dr hab. Wojciech Henryk Kalaga - Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Leszek Stanisław Kolek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Antoni Franciszek Komorowski -Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni dr hab. Stanisław Zygmunt Kurnatowski - Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie dr hab. Bogumiła Kosman - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy dr hab. Zdzisław Mach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Krzysztof Andrzej Pomian - Ecole du Louvre i Centre National de laRecherche Scientifi(ue w Paryżu dr hab. Bogdan Rok - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Teresa Nella Rzepa - Uniwersytet Szczeciński dr hab. Edward Stachurski - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie dr hab. Stanisław Szczur - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Janusz Stefan Tandecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Andrzej Wiśniewski - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze dr hab. Tadeusz Zienkiewicz - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie nauki matematyczne: dr hab. Ryszard Frankiewicz - Instytut Matematyczny PAN w Warszawie dr hab. Marian Tadeusz Mrozek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Andrzej Piotr Szałas - Uniwersytet Warszawski nauki medyczne: dr hab. Grażyna Broniarczyk-Dyła - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Maria Małgorzata Dębiec-Rychter - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Krystyna Maria Dobosiewicz - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab. Maria Frelek-Karska - Akademia Medyczna w Lublinie dr hab. Danuta Bronisława Karczewicz - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr hab. Heliodor Adam Kasprzak - Akademia Medyczna w Bydgoszczy dr hab. Wanda Urszula Kawalec - Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie dr hab. Stanisław Janusz Korzeniowski - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie dr hab. Marek Władysław Kowalczyk - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie dr hab. Zbigniew Michał Kwias - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Helena Łangowska-Adamczyk - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab. Danuta Miścicka-Śliwka - Akademia Medyczna w Bydgoszczy dr hab. Andrzej Milanowski - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie dr hab. Jan Oleszczuk - Akademia Medyczna w Lublinie dr hab. Maria Pietrzyk - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr hab. Roman Aleksander Rutowski - Akademia Medyczna we Wrocławiu dr hab. Edmund Waszyński - Akademia Medyczna we Wrocławiu dr hab. Krzysztof Eugeniusz Wiktorowicz - Akademia Medyczna w Poznaniu nauki o Ziemi: dr hab. Janusz Stefan Skoczylas - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nauki prawne: dr hab. Maria Zabłocka - Uniwersytet Warszawski nauki rolnicze: dr hab. Stanisław Czaban - Akademia Rolnicza we Wrocławiu dr hab. Adam Antoni Dolnicki - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Janusz Marcel Górski - Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach dr hab. Andrzej Bogumił Hibner - Akademia Rolnicza we Wrocławiu dr hab. Edmund Kaca - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach dr hab. Sławomir Witold Mroczkowski - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy dr hab. Jan Józef Rumpel - Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach dr hab. Barbara Helena Sawicka - Akademia Rolnicza w Lublinie nauki techniczne: dr hab. Andrzej Bobola Balcerski - Politechnika Gdańska dr hab. Józef Beluch - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Jan Karol Holnicki-Szulc - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie dr hab. Andrzej Karbownik - Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Tadeusz Krzysztof Koronowicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku dr hab. Mieczysław Janusz Lech - Politechnika Wrocławska dr hab. Marcin Kazimierz Leonowicz - Politechnika Warszawska dr hab. Tadeusz Bożydar Markowski - Politechnika Rzeszowska dr hab. Marek Zbigniew Orkisz - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie dr hab. Michał Karol Szweycer - Politechnika Poznańska dr hab. Józef Joachim Telega - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski - Politechnika Poznańska dr hab. Andrzej Wolkenberg - Politechnika Częstochowska dr hab. Jan Maria Wójcicki - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie
Poleć znajomemu