| | |
A | A | A
Piątek, 22 stycznia 1999

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

22 stycznia br. prezydent RP Aleksander KWAŚNIEWSKI wręczył akty nadania tytułu naukowego profesora 79 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki. Podczas uroczystości prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in: Nominacje wręczone dzisiaj Państwu, to dowód Waszego talentu, pracowitości, cierpliwości i ogromnej roli, jaką pełnicie w polskiej nauce. Dzisiejszy dzień jest dniem waszego osobistego sukcesu i potwierdzeniem, że Polska ma wspaniałych ludzi, wspaniałych profesorów uczelni wyższych, na których można liczyć, którzy stanowią dzisiaj rękojmię naszej dobrej przyszłości, rozwoju Rzeczypospolitej. Lista 79 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki nominowanych do tytułu naukowego profesora. nauki biologiczne: dr hab.Krzysztof Eligiusz Gwoździński - Uniwersytet Łódzki nauki chemiczne: dr hab.Krzysztof Jerzy Bobrowski - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie dr hab. Adam Kraszewski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu nauki ekonomiczne: dr hab. Waldemar Frąckowiak - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu dr hab. Zbigniew Luty - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rapacz - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu dr hab. Biruta Maria Skrętowicz - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie dr hab. Adam Szałkowski - Akademia Ekonomiczna w Krakowie dr hab. Alojzy Zalewski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nauki farmaceutyczne: dr hab. Maciej Pawłowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Marek Mikołaj Wesołowski - Akademia Medyczna w Gdańsku dr hab. Marian Mikołaj Zgoda - Akademia Medyczna w Łodzi nauki fizyczne: dr hab. Antoni Józef Adamczyk - Politechnika Warszawska dr hab. Kazimierz Stanisław Bodek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Andrzej Bogusław Miniewicz - Politechnika Wrocławska dr hab. Henryk Szydłowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Józef Zdzisław Świątek - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie nauki humanistyczne: dr hab. Wojciech Józef Burszta - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Józef Długosz - Uniwersytet Opolski dr hab. Jan Iluk - Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Wojciech Henryk Kalaga - Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Krzysztof Andrzej Pomian - Ecole du Louvre i Centre National de la Recherche Scientifi(ue w Paryżu dr hab. Wiesław Jan Puś - Uniwersytet Łódzki dr hab. Marek Stachowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Krzysztof Paweł Stępnik - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Marta Maria Wiszniowska-Majchrzyk - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Marek Bernard Żmigrodzki - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nauki leśne: dr hab. Henryk Jan Różański - Akademia Rolnicza w Poznaniu nauki matematyczne: dr hab. Ludomir Newelski - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Czesław Stępniak - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie nauki medyczne: dr hab. Piotr Maciej Andziak - Akademia Medyczna w Warszawie dr hab. Agnieszka Borzuchowska - Akademia Medyczna w Białymstoku dr hab. Tomasz Michał Brzozowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Julita Teresa Chojnowska-Jezierska - Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Witold Władysław Chrzanowski - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Barbara Michalina Czarnocka - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie dr hab. Leon Drobnik - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Helena Gawda - Akademia Medyczna w Lublinie dr hab. Marian Władysław Goluda - Akademia Medyczna we Wrocławiu dr hab. Bolesław Gonet - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr hab. Stefan Jaworski - Akademia Medyczna w Białymstoku dr hab. Andrzej Kaszuba - Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Zofia Kietlińska - Akademia Medyczna w Warszawie dr hab. Jan Maciej Komorowski - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Zygmunt Kopczyński - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Piotr Bolesław Kuna - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Danuta Miścicka-Śliwka - Akademia Medyczna w Bydgoszczy dr hab. Janusz Patkowski - Akademia Medyczna we Wrocławiu dr hab. Jerzy Kazimierz Rabczyński - Akademia Medyczna we Wrocławiu dr hab. Andrzej Sedlaczek - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr hab. Wojciech Służewski - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Zygmunt Stęplewski - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab. Maria Stroczyńska-Sikorska - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie nauki o Ziemi: dr hab. Andrzej Tadeusz Jankowski - Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Czesław Kazimierz Kłysik - Uniwersytet Łódzki dr hab. Wojciech Jacek Widacki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nauki prawne: dr hab. Tadeusz Jerzy Tomaszewski - Uniwersytet Warszawski nauki rolnicze: dr hab. Janusz Tomasz Buczyński - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Władysław Buniak - Akademia Rolnicza we Wrocławiu dr hab. Danuta Anna Domska - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie dr hab. Marian Kazimierz Kaproń - Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Krystyna Koziec - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Barbara Olechnowicz-Bobrowska - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Laura Radczuk - Akademia Rolnicza we Wrocławiu dr hab. Aleksander Kazimierz Szmigiel - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Erwin Wąsowicz - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Jan Wojdak - Akademia Rolnicza w Szczecinie nauki techniczne: dr hab. Bożysław Jerzy Bogdaniuk - Politechnika Gdańska dr hab. Henryk Dyja - Politechnika Częstochowska dr hab. Andrzej Grzegorz Flaga - Politechnika Lubelska dr hab. Henryk Galina - Politechnika Rzeszowska dr hab. Józef Gawlik - Politechnika Krakowska dr hab. Henryk Paweł Słota - Politechnika Krakowska dr hab. Jan Konrad Stawiarski - Politechnika Zielonogórska dr hab. Teresa Bronisława Styrylska - Politechnika Krakowska dr hab. Michał Karol Szweycer - Politechnika Poznańska dr hab. Romuald Jerzy Szymkiewicz - Politechnika Gdańska
Poleć znajomemu