| | |
A | A | A
Poniedziałek, 3 maja 1999

Odznaczenia w Pałacu Prezydenckim

Prezydent RP Aleksander KWAŚNIEWSKI, w obecności I Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego oraz członków rządu wręczył z okazji Święta Narodowego 3 Maja wysokie odznaczenia państwowe twórcom nauki, kultury i sztuki. Postanowieniem Prezydenta RP odznaczeni zostali: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski: - Bronisław Chromy - w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej, - Zbigniew Ehrmann - w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz ochrony zdrowia, - Ignacy Gogolewski - za wybitne zasługi w pracy artystycznej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju kultury, - Józef Mikos - za wybitne zasługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości, - Arnold Mostowicz - w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz pojednania między narodami, - Marian Podkowiński - w uznaniu wybitnych zasług w pracy literackiej i dziennikarskiej, - Stanisław Skrowaczewski - w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości kompozytorskiej, - Andrzej Walicki - za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, za zasługi w pracy dydaktycznej, - Zdzisław Zagrobelny - w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za stworzenie nowej metody terapii i rehabilitacji z zastosowaniem niskich temperatur, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski: - Bolesław Gleichgewicht - w uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowej i dydaktycznej, - Adam Józefowicz - w uznaniu wybitnych zasług dla wymiaru sprawiedliwości, - Rudolf Klyszcz - w uznaniu wybitnych zasług dla sądownictwa administracyjnego, - Bolesław Sulik - za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego radia i telewizji, - Jan Szynalski - za wybitne zasługi dla ruchu ludowego, za działalność społeczną na rzecz promowania polskiej wsi, - Maria Szyszkowska - za wybitne zasługi dla nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i działalności publicznej, - Jerzy Tepli - w uznaniu wybitnych zasług w pracy dziennikarskiej i publicystycznej, - Tadeusz Tołłoczko - za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo - badawczej, za zasługi dla rozwoju medycyny, - ksiądz Biskup Wiktor Wysoczański - za wybitne zasługi w działalności ekumenicznej i społecznej oraz osiągnięcia w pracy dydaktyczno - naukowej, - Leon Żur - za wybitne zasługi w działalności na rzecz polsko - ukraińskiego pojednania, za osiągnięcia w pracy publicystycznej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: - Jan Błoński - za wybitne zasługi dla rozwoju literatury, - Gabriela Filcek - za wybitne zasługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości, - Cezary Korczak - za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, - Alfred Michalczyk - w uznaniu wybitnych zasług dla wymiaru sprawiedliwości, - Wiesław Myśliwski - za wybitne zasługi dla rozwoju literatury, - Marian Słoniewski - za wybitne zasługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości, - Franciszek Wala - za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu gminnego i społeczności lokalnej, - generał dywizji Antoni Walczak - za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: - Michał Kleiber - za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, - ksiądz Stanisław Leszczyński - za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska lokalnego, - Józef Mioduszewski - za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska lokalnego. Po uroczystości Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, zwracając się do odznaczonych i ich najbliższych powiedział: Dla mnie wielki to honor i satysfakcja, że w dniu Święta Konstytucji 3 Maja mogę uhonorować odznaczeniami państwowymi tak znamienite, wybitne i godne najwyższego szacunku grono. Rocznica Konstytucji 3 Maja jest swoistym symbolem. Oto bowiem wokół tej daty pięć pokoleń Polaków krystalizowało swoje aspiracje do niepodległego bytu Polski, do swobód i wolności obywatelskich. A wszystkie rzeczy naprawdę wielkie i wzniosłe są dziełem jednostek, którym dane jest działać jako ludzie wolni. Nieodparcie nasuwa się dziś refleksja nad przebytą drogą i pytanie o miejsce, w którym się znajdujemy - jako kraj, jako społeczeństwo, jako wspólnota duchowa. Jeśli w naszym myśleniu o dzisiejszej Polsce nie brakuje poczucia satysfakcji, dumy z sukcesów to jest to wielką zasługą konkretnych ludzi i ich twórczych wysiłków. Chcę podziękować zgromadzonym w Pałacu Prezydenckim twórcom kultury - za książki, utwory muzyczne, bez których III Rzeczpospolita na pewno byłaby o wiele uboższa. Chcę podziękować twórcom nauki za ich wkład w unowocześnianie nie tylko Polski. Chcę podziękować tym z Państwa, którzy pracują w dziedzinie edukacji i oświaty. Ta praca jest dziś szczególnie potrzebna, wobec wyzwań jakie stawia przed Polską przyszłość. Chcę podziękować wszystkim Państwu, którzy tworzycie polskie prawo, polski system prawny i troszczycie się, by stało się częścią naszej świadomości obywatelskiej i naszej tożsamości. W imieniu Rzeczypospolitej mam zaszczyt wyrazić najwyższe uznanie za wszystko to czym obdarowaliście Polskę, czym rozsławiliście jej imię, czym wzbogaciliście naszą kulturę i rozwój cywilizacyjny. Odznaczenia jakie dziś otrzymujecie są dowodem, że Rzeczpospolita jest Wam wdzięczna i jest z Was dumna. Kończy się XX wiek. Przejdzie on do historii jako okres dla Europy najbardziej dramatyczny i tragiczny. Wiek, który kosztował największą ilość ofiar, który tak wielu przyniósł cierpienie, niewolę, wypędzenie. Chcielibyśmy dziś wierzyć, że XXI wiek może być zupełnie inny. Może być czasem dialogu, porozumienia, tolerancji, współdziałania. A jesteśmy w szczególnej sytuacji, bo to my piszemy historię XXI wieku. I choć wydaje się, że "naszą epokę charakteryzuje doskonałość środków i ułomność celów", to tak naprawdę czy rzeczywistość będzie lepsza zależy od nas. Jeśli historia czegoś nas uczy - a historia Polski pełna jest ważnych lekcji - to na pewno tego, że są w życiu narodu chwile wzniosłe i chwile próby. Są w życiu państwa sprawy najważniejsze, dla których trzeba szukać zgody i siły w geniuszu myśli, dążyć do porozumienia. Sądzę, że nasze dzisiejsze spotkanie, a przede wszystkim Wasz dorobek jest dowodem, iż to współdziałanie jest możliwe. Dziękując raz jeszcze za wszystko co dla Polski czynicie, życzę satysfakcji i dalszych sukcesów. Życzę Państwu osobistej satysfakcji, Waszym najbliższym spokoju i radości a Rzeczypospolitej - by dzięki naszym wspólnym staraniom była coraz piękniejsza, coraz zasobniejsza oraz doceniana we współczesnym świecie.
Poleć znajomemu