Dodatkowe narzędzia

Piątek, 23 marca 2001

PREZYDENT WRĘCZYŁ NOMINACJE PROFESORSKIE

23 marca 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 43 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki. Na spotkaniu obecni byli m. in. Minister Nauki Andrzej Wiszniewski, Wiceprezes PAN Jerzy Kołodziejczak, Przewodniczący Centralnej Komisji Do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Janusz Tazbir, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności Andrzej Białas. Nominacje otrzymali:
 • nauki biologiczne: dr hab. Piotr Zielenkiewicz - Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ks. dr hab. Stanisław Zięba - Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • nauki chemiczne: dr hab. Lech Kazimierz Chmurzyński - Uniwersytet Gdański dr hab. Józef Adam Liwo - Uniwersytet Gdański dr hab. Zofia Mielke - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Jan Stanisław Feliks Rabek - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • nauki ekonomiczne: dr hab. Jan Bogusław Gajda - Uniwersytet Łódzki dr hab. Adam Józef Nalepka - Akademia Ekonomiczna w Krakowie dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • nauki farmaceutyczne: dr hab. Jan Franciszek Burczyk - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab. Jerzy Aleksander Pałka - Akademia Medyczna w Białymstoku
 • nauki fizyczne: dr hab. Andrzej Cezary Czachor - Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku dr hab. Henryk Kasprzak - Politechnika Wrocławska dr hab. Jerzy Kazimierz Nowak - Politechnika Wrocławska
 • nauki humanistyczne: dr hab. Wiesław Stanisław Burger - Uniwersytet Szczeciński dr hab. Krzysztof Edward Cieślik - Uniwersytet Szczeciński dr hab. Anna Janina Dąbrowska - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Józef Henryk Górniewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Roman Józef Kuźniar - Uniwersytet Warszawski dr hab. Roman Murawski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Ryszard Szwed - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie dr hab. Aleksandra Wieczorek - Uniwersytet Opolski dr hab. Zbigniew Józef Woźniak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • nauki medyczne: dr hab. Tadeusz Biegański - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi dr hab. Ryszard Jaszewski - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Piotr Psuja - Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu dr hab. Jacek Krzysztof Wojcierowski - Akademia Medyczna w Lublinie
 • nauki o kulturze fizycznej: dr hab. Marek Zatoń - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • nauki o Ziemi: dr hab. Zygmunt Klusek - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
 • nauki rolnicze: dr hab. Anna Barbara Bach - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Henryk Czyż - Akademia Rolnicza w Szczecinie dr hab. Andrzej Józef Drabiński - Akademia Rolnicza we Wrocławiu dr hab. Henryk Grodzki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Jan Mikołaj Horbowy - Morski Instytut Rybacki w Gdyni dr hab. Marek Markowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Wacław Romaniuk - Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie dr hab. Marianna Warda - Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Brygida Wierzbicka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • nauki techniczne: dr hab. Ryszard Błażejewski - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Tadeusz Mikulczyński - Politechnika Wrocławska dr hab. Krzysztof Wernerowski - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy dr hab. Janusz Andrzej Włodarczyk - Politechnika Białostocka
 • nauki weterynaryjne: dr hab. Hanna Joanna Leontowicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Poleć znajomemu