| | |
A | A | A
Wtorek, 19 czerwca 2001

Prezyent RP wręczył nagrody laureatom konkursu "Primus Inter Pares"

19 czerwca, w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników organizowanego pod patronatem Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszego studenta "Primus Inter Pares". Organizatorem tych ogólnopolskich zmagań od wielu lat pozostaje Zrzeszenie Studentów Polskich. W uroczystości udział wzięli laureaci konkursów regionalnych, rektorzy uczelni, z których studenci uzyskali największą ilość punktów w Konkursie, przedstawiciele MEN, przedstawiciele ogólnopolskich organizacji studenckich i młodzieżowych, przedstawiciele Parlamentu RP, przedstawiciele Parlamentu Studentów RP oraz osoby i przedstawiciele instytucji wspierających Konkurs. Przybyłych gości powitał dyrektor Biura Polityki Regionalnej i Samorządów, Tomasz Michalak, w przeszłości laureat Konkursu "Primus Inter Pares". Główną nagrodę - samochód Fiat Secento wygrał Tomasz Sadowski, studiujący w trybie indywidualnym równolegle na trzech fakultetach: marketing i zarządzanie na Politechnice Białostockiej, prawo oraz ekonomię na Uniwersytecie Białostockim. Uzyskał 193 punkty na 200 możliwych. Biegle zna dwa języki, ma szereg publikacji naukowych. Pozostali laureaci to: Jarosław Szczukowski - Uniwersytet Gdański Bogusław Gawęda - Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski Dorota Klepacka - Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Arkadiusz Stasiak - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu Grzegorz Palka - Politechnika Śląska Jolanta Pietras - Akademia Medyczna we Wrocławiu Katarzyna Żurawiecka - Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie Robert Kocewicz - Uniwersytet Szczeciński Alicja Dzierżęga - Uniwersytet Opolski Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski zwracając się do laureatów i zaproszonych gości powiedział: Kiedy dwa lata temu odnawialiśmy ideę Konkursu "Primus Inter Pares" nie sądziłem, że obejmie tak wielu studentów i spotka się z tak dużym zainteresowaniem środowisk akademickich, z czego się ogromnie cieszę. chcę wszystkim, którzy organizują ten Konkurs, starają się, żeby miał jak najwyższą rangę i był jak najbardziej fair, serdecznie podziękować. To jest rzeczywiście praca, którą doceniam i która dzisiaj będzie miała z jednej strony wymiar symboliczny w postaci wręczenia nagród a także ma taki praktyczny wymiar, mianowicie ten Konkurs już jest, już istnieje i coraz bardziej jest ceniony także przez samo środowisko studenckie. Ale chcę, zanim wręczę te nagrody powiedzieć o tym, iż dobrze robicie. Wasze decyzje, żeby dobrze się uczyć, żeby studiowanie było nie tylko zaliczaniem kolejnych przedmiotów, ale żeby służyło Wam w zdobywaniu wiedzy, umiejętności w coraz bogatszym warsztacie, a do warsztatu zaliczam również zarówno znajomość języków obcych, jak i umiejętność korzystania z komputerów. To jest mądra decyzja, to jest decyzja, która opłaci Wam się przez całe Wasze życie, niezależnie od tego jak losy się potoczą, a wierzę, że dobrze, ale z tego później można czerpać. To jest to bogactwo, ten dorobek, który jest przydatny nawet w chwilach bardzo trudnych, czy kiedy już brakuje wiary, brakuje nadziei, że coś się może powieźć. Ale Wam się powiedzie. Przechodzę do tego drugiego wątku: dlaczego Wam i dlaczego Polsce się powiedzie. Dlatego, że po pierwsze stawiamy na edukację. Z wielu dobrych wiadomości, które każdy człowiek, a szczególnie prezydent kraju lubi słuchać, uważam, że poza tym, co np. miło mi było słyszeć z ust prezydenta Bush`a, iż Polska ogromnie się zmieniła, Polska jest przykładem udanej transformacji, Polska dzisiaj jest bezpieczna, Polska jest liczącym się krajem w regionie, słuchaliśmy też tego w miejscu akademickim, w Bibliotece UW (...)ale z tych różnych dobrych wiadomości, uważam, że jedną z najlepszych wiadomości, to jest to, że w Polsce jest 1,5 mln studentów, którzy uczą się w szkołach państwowych i w szkołach prywatnych, że młodzi ludzie chcą się uczyć. I zdaję sobie sprawę, że nie wszędzie ta nauka ma podobna jakość, że nie wszyscy studenci uczą się tak jak Wy, ale to, że 1,5 mln młodych ludzi w Polsce zdobywa wykształcenie, że chce to uczynić, że stara się, że często okupuje to i pracą, bo trzeba uzyskać środki na sfinansowanie własnej nauki, to jest naprawdę jedna z najwspanialszych, najlepszych wiadomości, jakie mamy w Polsce na początku wieku. I kolejna dobra, jak sądzę, wiadomość, że mamy coraz prężniejsze uczelnie, które, jak sądzę wychodzą z tego trudnego okresu dostosowania się do nowych reguł i jestem przekonany, że polskie uczelnie, środowiska akademickie, Wasi profesorowie są coraz bardziej przygotowani, żeby właśnie budować zarówno siłę własnych uczelni, jak i kształcić studentów jak najlepiej dla Polski już wobec nowych wyzwań i nowych potrzeb wieku XXI. Dziś mam dzień, można powiedzieć "akademicki" i "studencki". Dosłownie godzinę temu podpisałem ustawę, która zobowiązuje władze kolejne, przez kolejnych 10 lat do sfinansowania budowy nowego centrum akademickiego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. I chcę uspokoić innych rektorów, że nie będzie to Waszym kosztem, że mają być to środki dodatkowe, a poza tym któż wejdzie w spór z Uniwersytetem Jagiellońskim. To już ze względu na historie i miejsce tej uczelni, cieszmy się razem, że właśnie taka ustawa pozwoli zbudować nowe centrum akademickie, które będzie kształciło 40 tys.studentów. To też jest dobra wiadomość i sądzę, że pójdą za nią następne. Liczę bardzo na nowy parlament, iż edukacja nie będzie tylko hasłem, ale będzie rzeczywiście pod opieką, która musi oznaczać więcej nakładów, więcej pieniędzy, więcej troski, więcej konsekwencji, bowiem nie ma żadnej wątpliwości, że wiek XXI będzie wiekiem wiedzy, intelektu, edukacji. Czas siły militarnej, czas zasobów naturalnych, czas potęgi wymysłów w takim tradycyjnym rozumieniu, kończy się. W niektórych państwach już się skończył. Dzisiaj potęga każdego państwa będzie wynikała z możliwości intelektualnej, z potencjału jakim dysponujemy, przystosowania do nowych możliwości, wykorzystania nowych instrumentów, ale także odpowiedzi na te pytania, które są przed nami. Dzisiaj intelekt, mądre głowy, to ważniejsze nawet niż pokłady złota gdzieś tam ukryte setki metrów pod ziemią i to trzeba wiedzieć, to trzeba rozumieć. Jak sądzę, znajdziemy sojuszników dla takiego właśnie myślenia o przyszłości Polski na początku wieku, w Parlamencie, w rządzie, by nie zabrakło pieniędzy na uczenie młodzieży od szkół podstawowych poczynając, na dobre nauczanie w uczelniach wyższych, na dobrą pozycję uniwersytetów, politechnik, wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego, na wspieranie polskiej nauki, wspieranie polskich uczonych, bowiem Polacy mają wszelkie dane, wszelkie predyspozycje i wielką, długą tradycję, żeby właśnie ten potencjał wykorzystać. Tak długo jak będę wypełniał ten urząd, a to jeszcze trochę czasu, to jeszcze prawie 5 lat będę starał się, żeby taką politykę prowadzić, by na początku już nowego stulecia zbudować solidny, jak najsolidniejszy fundament pod przyszłość Polski właśnie w oparciu o edukację, o naukę, o wspieranie tych wszystkich, którzy tworzą nowe wartości, czy tworzą wartość dodatkową. To będzie symbolem tego wieku. I na koniec drodzy laureaci serdecznie Wam gratuluję. To jest ogromne osiągnięcie, wręczenie tych nagród w Pałacu Prezydenckim oddaje w jakimś sensie i Wasz wysiłek i Wasze talenty. Wiem, że część z Was łączy różne kierunki studiów (...), niektórzy z Was pracują zawodowo, żeby wytrzymać materialnie ten trudny moment, ale jak powiedziałem, to jest godne szacunku, gratuluję Wam tego, a jestem pewny, że Wam się to opłaci. "Primus Inter Pares" ma długą historię i żeby już tak ostatecznie pokazać Wam, jakie macie horyzonty, to chcę Wam powiedzieć, że w roku 1977 również byłem laureatem tego Konkursu, nagrodę odbierałem wtedy w Belwederze, ale nie sądziłem, że trafię z Belwederu do Pałacu Prezydenckiego, co prawda niemal 30 lat później, ale nie sądziłem, natomiast jak pamiętam to grono, które się wtedy zebrało (...), okazuje się, że ogromna większość z tych ludzi jednak dokonała czegoś, w różnych dziedzinach. Więc niech to będzie dla Was taką zachętą. Kto chce trafić do Pałacu Prezydenckiego, też możecie (...). Życzę Wam powodzenia, pomyślności, życzę Wam wytrwałości, życzę Wam zdrowia, także Waszym najbliższym, Waszym profesorom, Waszym kolegom, wszystkim tym dzięki, którym możecie swoje sukcesy odnosić. W imieniu laureatów podziękował Tomasz Sadowski, główny zwycięzca Konkursu. Powiedział on m.in. (...) Dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, to jest wspaniały dzień w moim życiu (...) Do dnia dzisiejszego bardzo często zadawałem sobie pytanie: czy warto? Czy warto jest aż tak poświęcać się nauce i jestem ogromnie szczęśliwy, że dzisiejszy dzień pokazuje nie tylko nam, laureatom tego Konkursu, ale wszystkim studentom w Polsce, że warto. Warto jest się dobrze uczyć i warto jest być dobrym studentem.
Poleć znajomemu